Vergroting

===============================================================================================================
KLIK OP EEN FOTO VOOR EEN VERGROTING.
===============================================================================================================

 

G 1275 Dubbel woonhuis in bosrijke omgeving

G 1279 J. Luijfen of Luijten, Coiffeur

Huisnummer: A360. Op de achterzijde een stempel van J. Kempeners, Maaskade WZ 67b Rotterdam. (waar het niet is)

10-04-2011, Jan Spoolder: J. Luijten was in 1920 kapper te Goirle. Hier stonden veel soortgelijke huisjes, waar was nr. A360?

04-10-2010, Arnold Tak: Het zou mij niet verbazen als het de Schaardijk in Kralingseveer is, maar dan wel huisnummer 366

29-09-2010, Martin Snuverink: De naam Luijfen bestaat niet of het moet een schrijffout zijn (genlias.nl).
De naam Luijten is vooral afkomstig uit Noord-Brabant, waar we dit voorlopig niet moeten zoeken. In Zuid-Holland komt de naam Luijten veel voor in de omgeving van Rotterdam en vooral in de Krimpenerwaard en elders langs de benedenrivieren. Het ziet er naar uit veel van deze naamdragers hun bestaan vonden in de zalmvisserij.
Het huis lijkt een dijkwoning, dus dat klopt wel met het bovenstaande. Zoeken: krimpen, Lekkerker, Spijkenisse enz.
Het ovale nummerbordje zegt mij in dit geval weinig.

 

G 1290 Bordje onleesbaar.


11-10-2010, Sander van Wijngaarden: extra info : op achterzijde staat fotograaf haalman uit groningen
gezien de stadse uitstraling is zoeken in Groningen de eerste keus, ondanks dat Haalman een breed werkgebied had

 

G 1300 Harderwijk ?

Mogelijk Harderwijk of Nunspeet. Op het bordje: Hoofdagentschap der algemeene Friesche levensverzekerings maatschappij te Leeuwarden. Huisnr. rechts 34. Links W 11 of 2 streepjes.

26-07-2011, Dick Zweers: Lijkt mij omgeving Haarlem-Leiden vanwege de voor die regio kenmerkende ruitverhoudingen, die een royale indruk maken door de hoge bovenlichten. Het gevelanker rechts boven in beeld komt mij als Zuid-Hollands (e.o.) voor, niet Veluws.

G 1354 Grachtenpanden


28-03-2011, Dennis de Waart: Gezien de lantaarn maakt Delft ook een grote kans. Het straatbeeld van de Oude Delft komt erg overeen met het zoekplaatje. In Delft zijn grachtjes genoeg.

28-03-2011, Dennis de Waart: Het is een gracht en inderdaad een smalle gracht. Nu valt mij opeens de lantaarn aan de gevel op. Kwam die niet voor in Alkmaar?

27-03-2011, Sander van Wijngaarden: ik ga toch twijfelen of deze panden aan een gracht staan
de gedachte walkant kan gewoon een stoeprand zijn ..
de fotograaf zou gezien de foto in de gracht staan ?? en ik zie rechts al boomtakken ..
het zou dan een hele smalle gracht moeten zijn?

G 1355 Woonhuis, boerderij. Fotogr. Pottjewijd.


05-02-2011, Berry Meester: Fotograaf Pottjewijd zat rond 1900 ook in de Steeg. Zie advertentie. http://verzamelen.marktplaats.nl

09-12-2010, Theo van Gijlswijk: Fotograaf Pottjewijd was tot 1940 gevestigd in Winschoten en na 1940 in Emmen.
http://www.fotopottjewijd.com/content.php?item=historie

 

G 1359 Pand in de klimop


31-03-2011, Sander van Wijngaarden: deze panden lijken een ontwerp van architect ,,van loghem ,,, zie zijn ontworpen panden aan de spaarnelaan Haarlem .

G 1373 Woningen aan een kanaal

G 1378 Op de melkwagen: Adriana van Weel


19-01-2011, Hans Klomp: In Vianen ligt begraven "een" Adriana van Weel (1896-1973), getrouwd geweest met Cornelis A. Rovers. Bron: www.online-begraafplaatsen.nl

 

G 1391 Slijterij H. Nijenhuis


08-01-2011, Sjoerd Eeftens: Op het ZP staan niet de bekende zwarte wybertjestegels die we kennen uit Breda en Den Haag. Ik meen dat die gemaakt werden van Hoogovenafval. Wat we hier zien is een groter patroon met een beige kleur, lijkend op het beton met vierkantjes patroon dat je in Belgie vaak ziet.

08-01-2011, Martin Snuverink: Even een misverstand rechtzetten: ruitjespatronen in de trottoirs kwamen in meer plaatsen voor. Dennis bedoelt waarschijnlijk de zwarte wybertjeaspatronen ("dropjestegels") die in Den Haag en Breda voorkwamen. Deze zien we hier niet op de foto. Waar de grijze ruitjespatronen allemaal voorkwamen weet ik niet. Wie weet dit wel?

07-01-2011, Berry Meester: De foto is volgens mij van ruim na 1900.

07-01-2011, Dennis de Waart: Arnhem is niet eens zo'n gek idee. Wel lijkt mij H. Nijenhuis iets anders dan J. Nijenhuis. Ruitjestrottoirs kwamen voor zover ik weet voor in delen van Den Haag en Breda.

07-01-2011, Jan Spoolder: Jacobus Johannes Bernardus Nijenhuis (geb. Arnhem 1859) was slijter en huwde in 1889 met Catharina Maria Christina Holleman
(geb 1859). Zij kregen in 1890 of 1891 een zoon Bernardus Johannes Jacobus Theodorus Nijenhuis. Als die in deze kinderwagen zit
is de foto uit ca. 1892-1894. Zou dat kunnen qua uitdossing? Had Arnhem ook stoepen met een ruitjespatroon?

G 1401 Pension Vogelenzang. Mog. Bergen (NH)

Fotograaf uit Alkmaar, T. Visser.

01-06-2012, Theo B: In het Algemeen Handelsblad van 19-02-1921 een advertentie van een Pension Vogelenzang aan de Komlaan in Bergen. http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010654631%3Ampeg21%3Ap003%3Aa0041

18-02-2011, Hans Klomp: In 1885 werd gebouwd de villa 's-Gravenlandseweg 85 te Hilversum.
Vanaf 1903 tot aan de sloop van de villa in 1966 was er gevestigd "Pension Vogelenzang". Zie hiervoor Google Books; "De 's-Gravenlandseweg en haar bewoners" door Willem Engel e.a. Blz. 196-198. Helaas heb ik geen foto van deze villa kunnen vinden.

03-01-2011, Leo R: In 1930 was er een huize Vogelenzang op Van Reenenpark 5 te Bergen (Alkmaarsche Courant, 10/05/1930; p. 3/12)

G 1410 Komt uit een partij Friesland


20-06-2014, Cees Bol: Als het straatnaam bordtje op de juiste plek op de paal staat, dan kan de straatnaam niet langer zijn dan 5 letters aangezien de W al in het midden van het bordtje zit. Het pand zal dan ook op het einde van een T-splitsing zijn

G 1415 Villa op zandgrond

G 1420 Huisnummer 270 of 279

G 1422 Rietenkap huisje

G 1424 Gelders boerderijtje?


22-02-2011, Dick Zweers: Ik aarzel om hier iets van te zeggen, maar de witgepleisterde muren zouden Betuws kunnen zijn.

 

G 1460 Mogelijk bij Zeist.

G 1477 Laren ??

Rietgedekte woning met huisnummer 10. Verzonden vanuit Laren op 20 november 1925 door Betsy Struijs, Laren, Gooi,“ De Lijsterbes “ naar de heer en mevrouw W. Koch. Chasséstraat 3, Amsterdam. Opname door B. Wendt. Fotograaf. Veldweg. Laren (N.H.).

09-08-2012, J.J. Hoefnagel: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar om de verwarring wat groter te maken dit: de Noolse Weg 10 in Blaricum(!) i.p.v. Laren... lijkt van qua vorm en situering van bovenaf wel heel erg op G1477. Zie Google Maps. (Let niet op de aanbouw.) Hier een link die een en ander lijkt te bevestigen. http://oogopblaricum.wordpress.com/2010/03/30/noolseweg-10-achter-nummer-14/

01-07-2011, Martin Snuverink: Wat zien we hier eigenlijk? Een klein huisje met rechts ernaast een rustiek huis. Als dit in het Gooi is, Laren of een andere gemeente, moet het grotere huis rechts nummer 8 hebben, gezien de telrichting met de even nummers rechts.
Onderzoek in het Streekarchief te Hilversum heeft het volgende opgeleverd. Op nummer 8 woonde van 1930 en 1940 J. Ph. Tollenaar met steeds wisselend een inwonend dienstmeisje
Op het bonneblad van 1932 is te zien dat er aan de Noolscheweg vanaf de hoek van de Veldweg tot aan het verder van de straat gelegen nog bestaande dubbelhuis ‘De Graanholm’ Noolscheweg 14/16 (Th. W. Rueter, 1904, zie http://zoeken.nai.nl/CIS/project/22464) drie kleine pandjes dicht aan de weg stonden. Dit moeten de nummers 6, 8 en 10 zijn geweest.
Op Noolscheweg 8 woonde ten minste van 1930 tot 1940 J. Ph. Tollenaar met een inwonend dienstmeisje. In 1950 hadden Noolscheweg 2, 4, 6, 8, 12 en 14 In 1950 telefoon. Nummer 10 ontbreekt.
Betsy woonde eerder in Blaricum en vanaf 14-11-1922 als alleenstaande heilgymnaste/masseuse/lerares op Noolscheweg 10, Laren. Er waren geen inwonende personen (bijv. dienstmeisje). Op 9-11-1926 trouwde Betsy in Laren met Gerard Bolkestein, masseur, weduwnaar uit Hilversum, die bij haar introk en hoofdbewoner werd. Getuige bij het huwelijk was architect Bernardus Guntenaar, die in 1920 was getrouwd met Adriana Struijs, zuster van Betsy.
Gerrit overleed in Amersfoort op 10-04-1946, waarna Betsy als weduwe aan de Noolseweg 10 bleef wonen tot haar dood op 27-07-1949. Daarna werd het huisje, dat niet veel ouder lijkt dan van 1922, met nog meer buurhuizen (6, 8 en 12) afgebroken. De huidige nummers 6/8 (2 onder een kap) en 10/12 (idem) dateren van begin jaren 1950. Dit heb ik gisteren ter plaatse waargenomen.
Van eventuele kinderen ontbreekt ieder spoor, ook uit het eerste huwelijk van Gerrit.
Over Gerrit Bolkestein nog het volgende. De familie kwam uit het Gooi. De vader van Gerrit, was hoofdonderwijzer en is vertrokken naar Wijhe, waar hij kostschoolhouder (“instituteur”) en waar Grrit is geboren in 1875 en getrouwd in 1898. Gerrit was toen boekhandelaar.
Het ziet er nu naar uit dat dit huisje inderdaad heeft gestaan aan de Noolscheweg in Laren. Een hard bewijs ontbreekt, maar een plausibel alternatief ook. Op een visueel bewijs hoeven we niet te rekenen. De fotograaf Wendt woonde op de Veldweg; dit is om de hoek.
Er is een kleine kans dat er nog informatie is bij de bouwdienst van de gemeente. Die zetelt vanwege een samenwerkingsverband Blaricum-Eemnes-Laren (‘BEL’) sinds februari 2001 in Eemnes, Zuidersingel 1-5 en is alleen in de ochtend geopend

01-04-2011, Hans Klomp: Inderdaad heb ik niet goed opgelet bij de naam Bolkestein en zo verwarring geschapen. M'n excuses daarvoor. Doch de kern van de zaak is dat op 20 november 1925 E.A.A. (Betsy) Stuijs een kaart uit Laren verstuurd, met daarop een huis met het huisnummer 10. Een jaar later woont ze, inmiddels getrouwd met Gerrit B, op de Noolscheweg 10 in Laren. Ook nu nog is er pand Noolseweg 10, doch dat dateert naar mijn waarneming van na 1945. Aldus is er "een zekere mate van waarschijnlijkheid" dat de foto een voorloper van het huidige huis toont. Dit is nu verder uit te zoeken door te bezien of er andere oude foto's van dit pand te vinden zijn.

01-04-2011, Chiel van Neck: De verwarring is ontstaan door Hans Klomp, die over BolkeNstein schrijft, maar alle gegevens ook de advertenties in de Laarder courant vermelden Bolkestein.
Gerrit Bolkestein is volgens de bevolkings opgave in de krant van 10-12-1926 van uit Hilversum op de Noolscheweg 10 komen wonen. Eaa Struijk 15 maart 1941 25 jaar werkzaam als masseuse in Laren.

01-04-2011, Martin Snuverink: Nu geloof ik dat Chiel van Neck dezelfde fout begaat die ik eerder heb begaan en waarop hij mij nota bene heeft gewezen: Chiel verwart Bolkestein met Bolkenstein vice versa. Of ben ík nu de draad volledig kwijt?

31-03-2011, Martin Snuverink: In de Dordechtsche Courant van 16/06/1943 staat een advertentie voor een meisje voor Dr. Groot, Noolscheweg 12, Laren, landhuisje. Op de plaats van het huidige Noolseweg 12 stond ook in 1932 al een huis. Maar ik houd staande dat op de plaats van Noolseweg 10 in 1943 en eerder geen landhuis stond, maar hooguit een klein huisje vlak aan de weg. Wat de familie betreft, ik heb Bolkestein en Bolkenstein verward. Het stomme toeval wil dat beiden met een (verschillende) Elisabeth Antonia Alberdina Struijs getrouwd waren.

31-03-2011, Chiel van Neck: Gerrit is geboren op 11-12-1875 in Wijhe. En huwde daar voor de eerste maal met Hendrina van den Oort.op 17-06-1898. Het is dus mogenlijk dat hij al in Laren woonde met zijn eerste vrouw. Bij zijn overlijden wordt vermeld- eerder weduwnaar van Hendrina van den Oort.

29-03-2011, Hans Klomp: Wellicht ben ik abuis. of is er bij Martin Snuverink enige verwarring.
Ik onderbouw mijn eerdere inbreng nu eerst gedetailleerd;
Via de website www.historielaren.nl is de Laarder Courant te raadplegen. Hier vond ik: 9-11-1926: Advertentie: "getrouwd E.A.A. Struijs & G. Bolkenstein. Laren 9 november 1926"
Vervolgens: 28-07-1939: Advertentie: "Elisabeth Bolkenstein-Struijs; heilgymnastiek - massage. NOOLSCHEWEG 10, Laren"
Tenslotte: 29-07-1949; Opgave Burgerlijke Stand Laren; "Overleden Elisabeth Antonia Alberdina Bolkenstein-Struijs, oud 63 jaar".
Daargeeft de website www.larensevoorouders.nl nog info;
E.A.A. Struijs, geboren Nieuwer Amstel; 2-8-1885, overleden 24-7-1949. Huwelijk met Gerrit Bolkenstein te Laren op 9-11-1926
Op deze website wordt Gerrit dan vermeld als 41 jaar oud, maar zijn levensjaren worden geven als 1875-1946 Dus óf Gerrit is geboren in 1885 óf is bij zijn trouwen 51 jaar oud. De ouders van Elisabeth worden vermeld als Johan Daniel Struijs en Marie Jeanne Snoeck. De geboorte van Elisabeth vindt ik niet terug op Gen Lias. Wel haar ouders bij het trouwen van een broer van Elisbeth op 30-09-1897 in Amsterdam, waarbij deze broer dan ook staat vermeld als geboren in Nieuwer Amstel.
Betreffende de Noolseweg is goed in het oog te houden dat deze weg ook onder die naam doorloopt in Blaricum en dat daar ook een nummer tien is. Doch de advertentie van 28-07-1939 is duidelijk; Noolsche weg in Laren. Wel dateert het zoekplaatje van circa een jaar vóór het huwelijk van Elisabeth met Gerrit Bolkenstein. En .. is de advertentie met het adres Noolsche weg pas van 1939. Daarmee is helder dat het nog een geheel ander pand kan zijn.
Maar onmogelijk is het niet. Elisabeth en Gerrit zullen elkaar ongetwijfels al in 1925 gekend hebben en wellicht is dit huis via de ouders van Gerrit hun woonhuis geworden, óf woonde Gerrit zelf hier al eerder, óf woonden ze al samen voor het officiele huwelijk. Noch Gerrit, noch zijn ouders heb ik tot op heden kunnen traceren, laat staan hun adres. Doch het feit dat dit adres al in 1939 bestaat én dat naar mijn waarneming via Google Earth het huidige pand Noolseweg 10 in Laren jonger is; geeft hoop. Het is denk ik nu zoeken naar een oudere foto van dit adres om te zien of we hier juist zitten.
C'est tout uit Deurne-Antwerpen.

30-03-2011, Chiel van Neck: Martin Snuverink heeft de verkeerde Betsy. Degene in Laren heeft als vader Johannes Daniel Struijs

30-03-2011, Martin Snuverink: Betsy Struijs is pas na haar echtscheiding in 1937 getrouwd met Gerrit Bolkestein.
Eerder trouwde zij in 1932 op 24- jarige leeftijd. In 1925 was Betsy dus ca 17 jaar en ongehuwd. Waarschijnlijk woonde zij toen in haar geboortestad Amsterdam. Vader Hendrik was kruier en zal wel niet in het Gooi hebben gewoond. Dus Betsy logeerde daar misschien.
Betsy is dus niet in 1885, maar in 1907 of 1908 geboren. Mijn gegevens zijn ontleend aan genlias.nl.
Volgens de topokaarten werd het perceel Noolseweg 10 pas bebouwd tussen 1952 en 1962. Dit kan dus geen voorloper zijn. Ik vrees dat Gerrit Bolkestein hier niets mee te maken heeft en dat we niet aan de Noolseweg moeten zoeken.

29-03-2011, Hans Klomp: Betsy Struijs is vermoedelijk Elisabeth Antonia Alberdina Struijs ( Nieuwer Amstel 1885 - Laren 1949). Zij trouwt in 1926 met G. Bolkenstein en is dan later gevestigd aan de Noolscheweg 10 in Laren. (Zie voor dit alles de Laarder Courant via www.historielaren.nl en www.online-familieberichten.nl) Op de foto zie ik een huisnummer rechts op het pand. Dit zou inderdaad 10 kunnen zijn.
De ansichtkaart is echter van 1925 en op Google Earth zie ik nu op de Noolseweg 10 een betrekkelijk nieuw pand. Toont de foto de voorloper van het huidige pand?

G 1487 School ?

 

G 1510 Fotograaf: S.C. Lieverse, Schalkdurgerstr.


21-04-2011, Wim de Koning Gans: S.C. Lieverse uit de Schalkburgerstraat, leefde 1895-1943, werkzaam als fotograaf vanaf ca. 1925 (bron: Steven Wachlin, Photographers in the Netherlands). Versiering ter ere van 25 jaar regering van Wilhelmina in 1923. Dit weinig stedelijke tafereel kan ik me voorstellen aan de Lijnbaan in Den Haag, maar ik kan het er niet plaatsen.

G 1531 Dorpsgezicht


05-06-2011, Berry Meester: Helaas is het bord niet leesbaar en "dorpsgezicht" is maar een omschrijving....

05-06-2011, Wim de Koning Gans: De lantaarn kwam voor in Schiedam maar dat is geen dorp. Is de tekst op het bord te lezen?

23-05-2011, Willem Reusink: G 1531 doet mij in eerste instantie aan de Zutphenseweg in Dieren denken.

G 1550 Rijwielhandel

G 1552 Fotograaf uit Soest. Op achterzijde: 1893


14-08-2018, Wim de Koning Gans: Deze foto heb ik met een loep bekeken tijdens de Zoekplaatjesmiddag. De naam die op het huis te lezen staat is Dal Zicht (Dalzicht). Zoeken in kranten van RHC ZO-Utrecht levert een Dalzicht op aan de Heemstralaan 2 in Baarn. De inboedel van de in dat huis wonende jhr. M.M. van Asch van Wijk werd verkocht op 4-9-1919.

02-07-2016, Danny Rouwenhorst: Ingevoegd foto‘s van ons huis (Casa Cara in de Steeg, Gelderland) de gelijkenis is treffend. Echter het dak is minder hoog, en de muur op de oude foto lijkt gestuct en er is een veranda gebouwd. Omstreeks 1900 denken we dat de veranda, inmiddels serre is aangebouwd.

08-09-2011, J.J. Hoefnagel: De in ieder geval huidige naam van deze onlangs te koop staande villa aan de Woudenbergseweg 36 is Villa Bagatelle, zie http://www.scribd.com/doc/16118170/Woudenbergseweg-36-Zeist-wwwboonmakelaarsnl

05-09-2011. Sander van Wijngaarden: Het pand lijkt erop , maar er zijn evenveel verschillen. Mogelijk dat oudere foto,s ons verder helpen. Op het balkon staat de naam van de villa, echter amper leesbaar. Het is een naam uit 2 delen, volgens mensen van het soester archief zou het 2e deel weleens ,,zicht,, kunnen zijn. Ik zelf zie in het eerste deel het woord ,,SU,, hetgeen mij niets leek ..echter in het italiaans betekend dit ,,op,, - ,,over,,- ,,bovenop,, ( google) een voorzetsel dus die best eens zou kunnen als de vila op een hoger gedeelte ligt. wellicht dat deze info mensen op een idee brengt

05-09-2011, Bas de Pierre: Als verzamelaar van Zeist heb ik zwaar het vermoeden dat dit huis in Zeist staat op de Woudenbergseweg 36. Wellicht ietwat verbouwd. Met een google-maps analyse komt het in ieder geval heel erg in de buurt! Wat een mooie foto! http://maps.google.nl/maps?

14-08-2011, Gérard Derks: Voor mij is deze hoogstwaarschijnlijk in Soest of Baarn gemaakte foto door de Soester fotografen J. Ebbenhorst & Zoon dubbel interessant! Behalve in het kader van mijn onderzoek naar de buitenplaatsen (en villa's) in Soest óók omdat ik het werk van deze fotografen - werkzaam tussen ca 1860-1920 - onderzoek, documenteer en waar mogelijk verzamel. Zij fotografeerden vooral in Soest en Baarn, maar ook wel eens in andere buurplaatsen, zoals Eemnes en Hoogland.
Bij ons was de foto tot op heden onbekend.

Ik heb inmiddels afbeeldingen van tientallen buitenplaatsen in Soest en Baarn vergeleken met de foto, doch tot nu toe zonder enig resultaat. Helaas hebben we niet van alle Soester buitenplaatsen en villa's foto's. Het is dan ook maar de vraag of we er ooit achter zullen komen, mede omdat een aanzienlijk deel van deze panden al lang geleden is afgebroken.

Ik blijf zoeken. Is er behalve het jaartal op de achterzijde van de foto nog iets bekend over de herkomst van de foto? Het zou bijvoorbeeld veel kunnen helpen als bekend is uit welke familie de foto afkomstig is.

G 1637 Mogelijk Rotterdam, Hilligersberg ??

G 1640 Rijtjeswoningen

G 1648 Stadsbeeld, huisnr. 39

Volgens het opschrift op de achterzijde is dit het paard Hendrik van de gemeentereiniging.

29-08-2011, Berry Meester: Wim de Koning Gans ontdekte een huisnummer en vroeg mij daarna te kijken. Het is 39 !!

G 1660 Fotograaf: Eduard Sanders, Groningen


07-01-2014, Berry: Op de telegraafpaal een nummer: 84

09-06-2013, Jan Hilbrand Brink: Zou het de Rijksstraatweg in Glimmen kunnen zijn? Net ten zuiden van Harendermolen? http://goo.gl/maps/uOTjM
Met name pand links, plaats boom tussen beide panden, voorkant woning met vier ramen en een deur in het midden.

03-12-2012, Berry: Van deze fotokaart is een 2e gevonden, op de achterzijde staat met potlood: "Harendermolen".

G 1668 Verz. uit Rotterdam. Brug nr. 6

G 1686 Huisnummer 41

Rechtsonder een doordrukstempel met mogelijk J. Bos en zeker Oudenwater.

14-09-2011, J.J. Hoefnagel: J. Bos (jr.) was een fotograaf die met name in Oudewater fotografeerde, Fotografisch Atelier Bos, was gevestigd aan de Havenstraat 5 (bron: Collectie RHC Rijnstreek, http://www.rhcrijnstreek.nl/index.php? Zoeken in Oudewater inderdaad dus.

14-09-2011, Berry Meester: Ik heb deze kaart onder diverse hoeken in daglicht bekeken en er staat toch Oudewater dus zonder N.

 

G 1723 Stadhuis Boekel ??

G 1724 Dorpsplein

G 1768 Fotograaf Haalman, Groningen

G 1769 fotograaf Jac. Bollegraf, Winschoten

G 1770 Fotograaf Jac. Bollegraf, Winschoten

Poststempel met zeer lange naam en moeilijk leesbaar.

20-10-2011, Dik Kralt: Het stempel is het treinstempel van Harlingen-Nieuwenschans. Dat maakt het zoekgebied niet kleiner!

G 1779 Met potlood: Bij Haarlem


04-11-2011, Martin Snuverink: Gelukkig is het opschrift 'Bij Haarlem' met potlood. Dan kun je het nog uitgummen.
Uilenborden en grote schoorsteenplaten komen slechts voor in Friesland en Groningen en een beetje in de noordelijke veengebieden van Drenthe. Friesland maakt de meeste kans.

G 1784 Fotograaf: A. Weiss, Voorthuizen

Vrijstaande twee onder één kap villa met daarachter nog een woning op zandgrond. De geadresseerde is P. van den Hoef, Zeumereng in Voorthuizen, gemeente Barneveld. Verder geen gegevens over de afzender.

G 1796 "Heide Hoekje". Soesterberg ??


22-05-2013, Peter Smaardijk: Een kleine mogelijkheid, maar heel misschien is het wat: Kampweg 100 in Soesterberg. Daar staat nu iets anders. Het buurpand op nr. 98 lijkt echter wel enigszins (http://goo.gl/maps/okDb3), en had in het verleden ook twee schoorstenen (zie http://www.oudsoesterberg.nl/osfa/displayimage.php?pid=525&fullsize=1, uiterst links), waarvan we er dan op het zoekplaatje één van zouden zien. Maar misschien zit ik er wel helemaal naast.

20-11-2011, Bert Kwakkel: Op deze site staan 2.074 foto's/ansichten van Soest, Soesterberg en Soestdijk, waaronder 9 kaarten van de Heideweg. Het bewuste pension valt er helaas niet op te herkennen... http://www.inoudeansichten.nl/ansichten/g3671-soest.html

09-11-2011, Sander van Wijngaarden: zoeken in krantenarchieven geeft in 1939 heidehoekje op het adres heideweg 88 soest pension

G 1800 Woning in de provincie Groningen.

G 1801 Markant pandje met onleesbare naam

G 1802 Villa Konstanse


13-12-2012, Hans Klomp: In het archief van de architect L.N. Krijgsman, dat op het Nederlands Architectuur Instituut berust, bevinden zich tekeningen uit 1936 voor een dubbel landhuis voor J. de Bodt, Straatweg 117.
http://searchassets.nai.nl/image/CIS//pdf/KRIJ_pll_ibw.pdf
(zie blz. 23). Dit zou kunnen wijzen op vervanging van het oude pand door het huidige.

11-12-2012, Theo van Gijlswijk: Mevrouw de Bodt uit de advertentie is waarschijnlijk Martina Cornelia Konstanse getrouwd met Jacob de Bost. Of zij is een vroegere bewoonster van de villa. Het huis met sloot ervoor past uitstekend in het beeld van de Straatweg uit de dertiger jaren.
In de beeldbank Rotterdam zit een luchtfoto van dat gedeelte van de Straatweg. Catalogusnr. 1971-2176
Linksonder is de uitspanning Lommerrijk Straatweg 99. Een aantal villa's naar rechts zou dan Huize Konstanse hebben gestaan. De situatie is heel goed mogelijk, helaas zijn de details niet goed te zien.
http://collecties.gemeentearchief.rotterdam.nl

10-12-2012, Hans Klomp: De Graafschapsbode van 23-12-1931 bevat een advertentie voor een dienstbode voor "Huize Konstanse", Stra(a)tweg 117 in Hilligersberg. Het zoekplaatje is echter niet het huidige huis van dit nummer.
Mogelijk een voorganger?

G 1803 Vierkant woonhuis van omstreeks 1920

G 1824 Huis van H. Kamminga. Friesland??

Op de achterzijde: Dit is het huis van H. Kamminga. De gebr. Kamminga en de huishoudster staan ervoor.

21-11-2011, Bert Kwakkel: Mogelijk zien we hier de twee ongehuwde broers Hendrik (1836-1914) en Harmen Kamminga (1843-?) die beide te Dokkum werden geboren uit het huwelijk van Tjitse Kamminga (1811-1892) en Sara Hendriks Brouwer (1812-1889). Zoeken in Dokkum lijkt mij een goede optie.

G 1829 Landhuis met fraai hek.

Verzonden vanuit Den Haag naar Zaandam in 1905

17-01-2016, Theo van Gijlswijk: Jammer geen naam van de afzend(st)er.
W. Kuiper Oostzijde 52 verkocht o.a Thee (1890)
http://archief.zaanstad.nl/boeken-en-tijdschriften
Zijn dochter mej. Kuiper verkocht in 1914 kaartjes voor het concert van het koor der Doopsgezinde gemeente.
http://archief.zaanstad.nl/boeken-en-tijdschriften
Wie is de afzender? Mogelijk de dame op de foto. Een vriendin van dochter Kuiper of mogelijk een familielid?

16-01-2016, Berry: Achterzijde toegevoegd.

16-01-2016, Theo van Gijlswijk: Verzonden kaart.
Is het mogelijk dat ook de afzender (misschien wel de dame op de foto) en de geadresseerde bekend gemaakt worden, mogelijk geeft dat nieuwe aanwijzingen. Of een scan van de achterkant toevoegen?

G 1832 Villa in landelijke omgeving


02-12-2011, Berry Meester: Van deze kaart ontving ik nog een ander exemplaar, ook ongelopen. (zie inzet)

 

G 1847 Huisnummer 19, mogelijk Den Haag


08-12-2011, Martin Snuverink:
Als de vermeende D geen D is, kan zij behalve B ook P of R zijn! Dit schiet dus niet op. Toch houd ik het op een D. Een niet al te korte plaatsnaam; bijv. Driebergen, Dordrecht, Doetinchem. Het huis doet niet dorps aan.

08-12-2011, Wim de Koning Gans: Ik heb een poststempel Bussum 1909 in photoshop vergeleken met het verzendstempel van het zoekplaatje. Het komt niet overeen, de B van Bussum begint rechts van de eerste letter van de gezochte plaats. Het aantal letters moet dus groter zijn dan bij Bussum. De D lijkt me toch niet onwaarschijnlijk. Ik heb ook nog het poststempel Dordrecht van 1914 vergeleken, de D is daar iets breder.

07-12-2011, Sander van Wijngaarden: Volgens mij is de letter geen d ..daar is hij te klein voor ..denk meer aan de bovenkant van de letter b ..een plek waar dit pand past is bv Bussum

07-12-2011, Wim de Koning Gans: Dit maakt veel duidelijk. Het is juist niet in Den Haag. 'Nu weet je waar ik woon maar wij gaan in Den Haag wonen.' Echter voor het zover is gaan ze een maand in Maastricht wonen. Ik begrijp uit de tekst dat de afzender niet de vader van Gerard is, want dan wist hij wel waar die woonde.

07-12-2011, Berry Meester: Op verzoek de achterzijde opgevraagd. Plaatsnaam begint met een D.

 

G 1849 Poststempel Nijmegen 23-6-1922

Verzonden aan de Jongeheer Hennie Hulsbergen Henning door Anna, Opoe en Opa en Vader.

G 1850 Villaatje

G 1854 A 130 en A 131


04-09-2016, Wim Topfer: de wonigen zijn uit wapenveld van de groteweg de woingen waaren van de papierfabriek kramer ze stonden vlak tegen hartten aan en kijk op fb oudwapenveld.

G 1855 Groningen ??

G 1857 Groningen ??

Serie 3   G 1865 tm G 2484

Serie 2   G 1275 tm G 1857