G 219 Fotograaf: P.H. Haalman, Groningen


11-12-2019, Dibbler: Voor wat het waard is: deze foto staat bij een nieuwsartikel over leibomen in de Hoeksche Waard:  https://www.hoekschnieuws.nl/2019/10/25/zoektocht-naar-oude-leibomen-in-de-hoeksche-waard-gaat-verder/ 
Het kan natuurlijk zijn dat de foto is gebruikt als algemeen/willekeurig voorbeeld van leibomen en dat er dus geen directe connectie met de Hoeksche Waard is.

06-05-2015, Peter Smaardijk: Het pand op de foto van het Drents archief lijkt mij ook hier te zien te zijn: http://www.gemeentediever.nl/dorpen/diever/index.html (ansichtkaart halverwege). Dan lijkt 't mij toch niet het zoekplaatje, tenzij zeer fors veranderd...

06-05-2015, Martin Snuverink: Vermoedelijk de Hoofdstraat in Diever. Zie http://www.drentsarchief.nl Bij de 3 bomen.

06-05-2015, Berry: Ik heb dezelfde kaart gekocht en bij deze staat met potlood op de achterzijde: "Diever", een andere kaart uit dat zelfde partijtje bleek ook Diever te zijn.

G 258 Fotograaf: Jac. Bollegraf, Winschoten

G 360 Huisnummers, 21 en midden beide 19.


27-10-2013, Martin Snuverink:
Arnold Tak had enige twijfels over de juistheid van de oplossing. Juist toen ik bij toeval stuitte op een nieuwe bewijsfoto van Engelfriet (Zie http://www.engelfriet.net/Alie/Hans/willebrordus.htm, laatste foto, met de Renault Dauphine), waarmee ik dacht alle twijfel weg te nemen, kom ik tot mijn verbazing en schrik tot de ontdekking dat de oplossing zonder twijfel onjuist is. Om andere reden dan de twijfel van Arnold.
Wat is er aan de hand?
1. Op het zp is de afstand tussen deurenpui en bijbehorend venster 1½ strek en op de bewijsfoto’s 2 strekken.
2. Op het zp is de afstand tussen de vensters van een woning 1½ strek en op de bewijsfoto’s 2 ½ strek.
3. Op het zp is de afstand tussen de deurpartij en het rechter venster van het volgende huis 2 strekken en op de bewijsfoto’s 2 ½ strek.
Een strek komt overeen met 22 cm werkende breedte. De huizen op het zp zijn daardoor 4, 62 m breed en die in de Willebrordusstraat liefst 5,50 m.
We zijn dus terug bij af.
We moeten zoeken naar smallere huizen, die op de etages niet drie, maar twee vensters hebben. In het Liskwartier zie ik hiervoor geen mogelijkheden meer. Zoeken in een minder welvarende omgeving, maar nog steeds wel met van bouw van rond 1909. In Rotterdam West had ik ook eerder gezocht, maar zonder succes.
Verzoeke het plaatje weer bij de zoekplaatjes te zetten.

27-10-2013, Martin Snuverink:
De analyse van mijn vorige reactie in ogenschouw genomen kom ik na uitvoerig speurwerk tot de conclusie dat dit de Willebrordusstraat is, bij de hoek met de Schiebroeksestraat. Deze panden zijn in 1991 vervangen door nieuwbouwappartementen (nummers 17 a t/m d en 19 a t/m d).
Helaas geeft de toch wel vaak haperende website van het GAR de pandkaarten van de oude panden 15-23 niet waardoor vrij essentieel bewijsmateriaal ontbreekt.
Het nog bestaande pand Willebrordusstraat 25 is in 1908 gebouwd. De eerste bewoners zijn vermeld in het adresboek van 1909. De eerste bewoners van 15-23 (dus gesloopt ca 1990) worden vermeld vanaf 1910, dus gebouwd in 1909 (dan zat ik goed met mijn schatting). Toen woonden op:
- 19a (parterrewoning) J.A. Booy, gemeenteambtenaar; dit was Jan Annes Booij (*R’dam 1879, geh. R’dam 1905 met Christina Catharina Smit, kinderen in 1906, 1908, 1909)
- 19b (1e etage) Mart. Pelle, handelsagent;
- 19b (2e etage) A. Hartong Jr, correspondent. Dit was Arthur Hartong (*R’dam 1883, geh. R’dam 1908 met Maria Machtilda Bos, kinderen).
In 1911 woonden hier al weer anderen en bewonerswisselingen gingen in hoog tempo door.
De panden Willebrordusstraat 15-23 hadden dus 3 woonlagen plus zolderetage; de bovenwoningen waren dubbel bewoond.
Het vinden van fotografisch bewijsmateriaal viel niet mee, maar via google heb ik het toch gevonden. Zie http://www.vandeneijk.com/Album%20Old%20Rotterdam/slides/Willebrordusstraat~03%20Schiebroeksestraat.html.
Het winkel/hoekpand heeft nummer 15. Het tweede deurenpaar erop volgend - met de topgevel - heeft nummer 19.

27-10-2013, Martin Snuverink: Dit plaatje moet opgelost kunnen worden. Het is 100% zeker Rotterdam, maar het kan gebombardeerd of gesloopt zijn, en dan is het lastig te vinden en/of te bewijzen.
De huisnummers bieden in elk geval houvast. En ook de lichtval: dit is een noordgevel tamelijk in het begin van een straat, dus het oostelijke deel.
De huizen dateren van circa 1910 en hebben niet meer de typische neostijl met geverfde speklagen. Jugendstil kwam in Rotterdam weinig voor. De stijl is eerder het veel voorkomende Art Deco, getuige ook de houten deurstijl tussen de twee voordeuren. Ter hoogte van de raamonderdorpels zijn twee sierbanden van waarschijnlijk gele baksteen.
De huizen zijn op de etage tweeramers of drieramers, dit is niet te zien. Of de huizen uit twee lagen plus kap of meer lagen plus kap (of eventueel plat dak) bestaan is ook niet te zien. Wel is te reconstrueren dat onder de voordeuren treden zijn.
Boven de ramen en deuren zitten grijze natuurstenen lateien met reliëf. Beton in 1910 is niet waarschijnlijk. De lateien rusten op grijze natuursteenblokken tussen ramen en deuren. Later werden de lateien en blokken dikwijls wit geverfd.

13-04-2008, Martin Snuverink:
Zoeken in het Oude Noorden van Rotterdam.

G 623 Dubbel pand aan het spoor?

Let op de klederdracht.

31-10-2009, Gaston: Is dit niet aan de Kroostweg (noord) in Zeist?

14-03-2009, Martin Snuverink: De vrouw draagt een keuvel. Deze duidt op de Zuid-Hollandse en mogelijk Zeeuwse eilanden. Volgens Dick Zweers is de witgeverfde stopverf ook iets van deze streek.
Volgens mij loopt er geen tramspoor, maar staan de huizen aan een dijk, waarvandaan een weg evenwijdig aan de dijk naar de voet ervan loopt. Dit komt veel voor op de eilanden, vooral bij de Molendijken, bijv. Oude Tonge en Ooltgensplaat. Blijkbaar is er een balustrade nodig voor de veiligheid.
Het huis is gemetseld in staand verband en dat is vrij bijzonder. Het huis is waarschijnlijk tussen 1910 en 1920 gebouwd. Er was elektriciteit.

G 706 Met potlood: West-Graftdijk ?

De eigenaar denkt eerder aan een dorp in Waterland, ook is er Wormerveer geopperd.

16-03-2010, Bert de Bruijn: Foto G 706 zou wel eens het Leeteinde in Broek in Waterland kunnen zijn.

25-02-2010, M.C. Hoogland: Is G706 niet Kolhorn?

G 1001 Huisnr: J 34 of 54

Bouwjaar op de gevel: 1909

12-03-2010, Sander van Wijngaarden: aangezien het mij opviel dat deze bouw veel in leeuwarden voorkwam , heb ik norman hierover gemaild .
helaas kon hij het niet aldaar plaatsen , echter hij gaf aan dat deze bouw ook veel in ijmuiden voorkomt/kwam .
echter het vrijstaand pandje heeft een voortuintje met zwarte aarde, dat zou je niet verwachten tegen de zee aan , net als dat de bomen niet scheefgegroeid zijn.. dus wellicht toch niet ?
de grootste aanwijzing is volgens mij de nummering met een letter en cijfer j 34 of j 54.

 

G 1095 Utrecht ??

G 1187 Uitgave Sanders, Den Haag Amsterdam

G 1201 Stadspanden



14-09-2012, Sander van Wijngaarden: In beeldbank archief West Brabankt zoeken onder "Huize van de werken" zien we een pand in Zevenbergen wat veel overeenkomsten heeft, maar ook verschillen. Ik kan echter geen echt oude opnames vinden om zeker te zijn dat bepaalde veranderingen wel of niet te erklaren zijn.

04-10-2010, Sander van Wijngaarden: opvallend aan deze fotokaart vind ik dat het pand een gevel heeft en 2 daken ..vermoedelijk nieuwe gevel gekregen in 19e eeuw. De achterliggende panden zijn dan natuurlijk veel ouder ..
De panden doen stads aan, echter op de voorgrond zien we een soort parkje ?? is dit een rustiger gedeelte in een oude stad .
Achter op de kaart staat trouwens breda, maar deze is later weer door gehaald .wel staat er NB ( noord brabant ? )

 

G 1300 Harderwijk ?

Mogelijk Harderwijk of Nunspeet. Op het bordje: Hoofdagentschap der algemeene Friesche levensverzekerings maatschappij te Leeuwarden. Huisnr. rechts 34. Links W 11 of 2 streepjes.

26-07-2011, Dick Zweers: Lijkt mij omgeving Haarlem-Leiden vanwege de voor die regio kenmerkende ruitverhoudingen, die een royale indruk maken door de hoge bovenlichten. Het gevelanker rechts boven in beeld komt mij als Zuid-Hollands (e.o.) voor, niet Veluws.

G 1378 Op de melkwagen: Adriana van Weel


19-01-2011, Hans Klomp: In Vianen ligt begraven "een" Adriana van Weel (1896-1973), getrouwd geweest met Cornelis A. Rovers. Bron: www.online-begraafplaatsen.nl

 

G 1391 Slijterij H. Nijenhuis


15-08-2023, Dibbler: In 1891 was een H. Nijenhuizen slijter aan de Watersteeg 2 in Leiden:
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB12:000034150:mpeg21:a00008
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010139893:mpeg21:a0063
Hier is het niet, maar wellicht elders in Leiden?
Ik heb (nog) geen verdere informatie over H. Nijenhuizen kunnen vinden.

08-01-2011, Sjoerd Eeftens: Op het ZP staan niet de bekende zwarte wybertjestegels die we kennen uit Breda en Den Haag. Ik meen dat die gemaakt werden van Hoogovenafval. Wat we hier zien is een groter patroon met een beige kleur, lijkend op het beton met vierkantjes patroon dat je in Belgie vaak ziet.

08-01-2011, Martin Snuverink: Even een misverstand rechtzetten: ruitjespatronen in de trottoirs kwamen in meer plaatsen voor. Dennis bedoelt waarschijnlijk de zwarte wybertjeaspatronen ("dropjestegels") die in Den Haag en Breda voorkwamen. Deze zien we hier niet op de foto. Waar de grijze ruitjespatronen allemaal voorkwamen weet ik niet. Wie weet dit wel?

07-01-2011, Berry Meester: De foto is volgens mij van ruim na 1900.

07-01-2011, Dennis de Waart: Arnhem is niet eens zo'n gek idee. Wel lijkt mij H. Nijenhuis iets anders dan J. Nijenhuis. Ruitjestrottoirs kwamen voor zover ik weet voor in delen van Den Haag en Breda.

07-01-2011, Jan Spoolder: Jacobus Johannes Bernardus Nijenhuis (geb. Arnhem 1859) was slijter en huwde in 1889 met Catharina Maria Christina Holleman
(geb 1859). Zij kregen in 1890 of 1891 een zoon Bernardus Johannes Jacobus Theodorus Nijenhuis. Als die in deze kinderwagen zit
is de foto uit ca. 1892-1894. Zou dat kunnen qua uitdossing? Had Arnhem ook stoepen met een ruitjespatroon?

G 1550 Rijwielhandel

G 1637 Mogelijk Rotterdam, Hilligersberg ??

G 1648 Stadsbeeld, huisnr. 39

Volgens het opschrift op de achterzijde is dit het paard Hendrik van de gemeentereiniging.

29-08-2011, Berry Meester: Wim de Koning Gans ontdekte een huisnummer en vroeg mij daarna te kijken. Het is 39 !!

G 1668 Verz. uit Rotterdam. Brug nr. 6

G 1801 Markant pandje met onleesbare naam

G 1854 A 130 en A 131


04-09-2016, Wim Topfer: de wonigen zijn uit wapenveld van de groteweg de woingen waaren van de papierfabriek kramer ze stonden vlak tegen hartten aan en kijk op fb oudwapenveld.

 

G 1909 Rotterdam

Met potlood op de achterzijde: Oude Dijk, Westersingel, Heemraadssingel (onderstreept), Walenburgerweg.
Mogelijke huisnummers 36, 56, 86.


11-01-2016, Martin Snuverink: Aan de rechterzijde staat het huis vrij. Dat met potlood op de achterzijde enkele Rotterdamse straatnamen zijn geschreven garandeert niet dat het in Rotterdam is. Er zijn enkele eigenschappen die Rotterdams aandoen: het ovale huisnummer en de verhoogde parterrevloer met de kelderramen.
In Rotterdam zijn voortuinen bij huizen van voor 1910 zeer zeldzaam. Inderdaad, de Spoorsingel en de met potlood genoemde straten. Voorts de villabuurten in Kralingen.
Verder valt op dat het erf een inrit met hek heeft voor het doorlaten van voertuigen met meer dan twee wielen, wat wijst op een villa-achtige omgeving. In vooroorlogs Rotterdam is dit nóg zeldzamer. Veel meer dan het G.W. Burgerplein (waar Pim Fortuyn woonde) kan ik niet ontdekken, maar dit plein is te jong. Het gaat hier om late art-nouveau.
Ik vrees nu dat dit niet in Rotterdam is. Gemeenten met witte ovaaltje met zwarte cijfers met enige kans zijn Bloemendaal en Groningen met omliggende dorpen zoals Haren.

10-01-2016, Paul Blanken: Ondanks de minder diepe tuin past dit zp. beter bij dit nog altijd bestaande rijtje huizen aan de Spoorsingel in 010. Vergelijk ook de treden naar de voordeuren.
http://www.fotovanrotterdam.nl/fotoframe.php?foto=B407.jpg

04-01-2016, Paul Blanken: Beter geen websites meer bezoeken waarbij het gebruik van een flash player nog steeds noodzakelijk is. Jammer genoeg is die van Koos Terpstra er één van!
https://www.security.nl/posting/456340/Adobe+Flash+Player+had+meeste+softwarelekken+in+2015

03-01-2016, Wim de Koning Gans: De situatie die Martin op het oog heeft is te zien op http://www.terpstra-koos.nl/. Kies Verder, Rotterdam, W, Westersingel, direct naar 17 ("17/23"), achter de lantaarnpaal. Het profiel van de zijgevel lijkt niet te kloppen met het zoekplaatje.

10-01-2012, Martin Snuverink: Het linkse vrijwel niet zichtbare huis van het zoekplaatje is uiterst rechts gedeeltelijk afgebeeld op foto 20667 van J.F.H. Roovers op http://www.fotovanrotterdam.nl/index.php

10-01-2012, Martin Snuverink: Zeer waarschijnlijk waren dit twee aan elkaar gebouwde huizen die voor de rest vrijstonden. Volgens mij hebben deze gestaan aan de Westersingel en wel daar waar in de jaren 1960 de doorbraak is gemaakt van de Westblaak/Rochussenstraat/Eendrachtsplein. Dus naast het Bilderberg-Parkhotel (nu Westersingel 70). Voor deze doorbraak zijn de huizen gesloopt.
Ik heb hier geen sluitende bewijsfoto kunnen vinden. Op het kaartfragment van 1914 zoals gegeven in Groeten uit Rotterdam Centrum, Deel 1, west van H.A. Voet en H.J.S. Klaassen is het huizenpaar vrij gedetailleerd aangegeven.
Oudedijk, Heemraadssingel en Walenburgerweg zijn absoluut uitgesloten.

G 1912 Kinderen voor een 3-slag.

G 1964 Winkel, huisnummer onleesbaar

Links een reclamebord van de Hollandsche Olie en Smeerfabriek G. Bakker.

20-04-2012, Berry: Dit betreft een reclamebord. We zoeken niet naar de locatie van de olie- en smeerfabriek van G. Bakker.

20-04-2012, Bert Kwakkel: De "Hollandsche Olie- en Smeerfabriek fa. G. Bakker" was vanaf 01-01-1893 tot ca. 1915 gevestigd aan de Bergweg 151 te Rotterdam, ofwel het voormalige dorp Hillegersberg dat in 1941 door de gemeente Rotterdam werden geannexeerd. Vanaf ca. 1915 was de fabriek gevestigd aan de Rijnhaven Z.z. 20 te Rotterdam. In 1928 werd de firma statutair gewijzigd in Naamloze Vennootschap.
Dit pand past niet echt in de plaatjes die ik van de Bergweg heb bekeken. Mogelijk moet ze gezocht worden in het oude Hillegersberg of buurtschap Terbregge, nabij de Rotte.
Tegenwoordig zit er een dierenspeciaalzaak van Jumper op het adres Bergweg 151-153 (http://maps.google.nl/maps?q=Bergweg+151+Rotterdam&hl=nl&hnear=Bergweg+151,+Noord,+Rotterdam,+Zuid-Holland&gl=nl&sqi=2&t=m&z=16)
Meer nog ben ik de mening toegedaan dat het hier om een winkel in huishoudelijke artikelen gaat dat toevallig tevens een agentschap voerde voor oliën van de fa. G. Bakker. In dat geval wordt de zoektocht een stuk ingewikkelder.

07-02-2012, Mirjam Hoekstra: Leopold Adrianus Hendricus Bakker, t.h.o.d.n. Bakker's Oliehandel, Aviatol en Nederlandse Olie- en Smeerfabriek J. Bakker Owner Address Overschiese Dorpsstraat 180-182, 3043 CW Rotterdam, Nederland Dit is wat ik heb kunnen vinden over de eigenaar van de oliehandel. Waarschijnlijk zijn huisadres ? Ik zou het plaatje in de buurt van Rotterdam zoeken...

 

G 1967 Poseren voor de fotograaf.

Boven het raam- en deurkozijn geen tekst maar bakstenen.

30-01-2012, Peter Smaardijk: Als ik dat hek zo zie, zou het ook een portiersgebouwtje kunnen zijn.

30-01-2012, Ingrid Evers: Intrigerend gebouwtje rechts. Zou het een openbaar urinoir of badhuis kunnen zijn?

G 2027 N-H. levensverz. Maatschappij te Alkmaar

Huisnummer 24

13-03-2012, Ruud van den Aakster: Hoeft niet in Alkmaar te zijn, het kantoor zat op het Hofplein en is in de 60er jaren gesloopt voor nieuwbouw die inmiddels ook weer gesloopt is. Het kantoor lijkt hier niet op, dit is een woonhuis als filiaal ergens in N.H.

G 2144 Zangvereniging Crescendo. Opger. 1899

Mogelijk Amersfoort.

19-03-2013, E. Petter: Voor mij was nog de vraag of het hier om een zangverenging uit Hengelo/GLD of Hengelo/OV gaat. Naar aanleiding van dit krantenbericht: http://archiefeemland.courant.nu/index.php? blijkt dat het waarschijnlijk om Hengelo/OV gaat, want er staat "in die stad". Op het zoekplaatje staan echter alleen mannen, terwijl de zangvereniging uit Hengelo toch "gemengd" was.
Op de achtergrond zien we volgens mij een bos/heide-terrein, wat ik me nog niet direkt in Hengelo/OV voorstellen kan, maar de vereniging hoeft ook niet "thuis" te zijn. Het pand op het zoekplaatje - midden in de natuur, zonder omheining of tuin - lijkt me geen woonhuis, maar wellicht eerder een horecapand.

19-09-2012, Peter Smaardijk: De gem. zangvereeniging Crescendo in Hengelo was opgericht in 1899. Daar in de buurt misschien?

G 2196 Geen huisnummers.

G 2381 Dorpsstraatje met lantaarn


26-09-2014, E. Petter: Een lantaarnpaal in de Vuldersstraat in Harderwijk heeft toch wel goede overeenkomsten met die van het zoekplaatje: https://www.facebook.com/HerinnerjejeHarderwijk/photos
De noordkant van deze (niet meer bestaande) straat of evt. de Keizerstraat lijken me goede kanshebbers. Fotomateriaal is zeer schaars..

06-02-2013, Peter Smaardijk: Het lijkt mij een Zuiderzeestadje, Vissersbuurt in Harderwijk is een goede kandidaat. Zoiets als de Rechte Oosterwijk. Ik heb het daar echter niet kunnen vinden, maar dit lijkt me wel de meest kansrijke zoekrichting.

G 2657 Fotograaf Steegman uit Haarlem

Mogelijk Haarlem maar Amsterdam is waarschijnlijker.

29-09-2016, Hans de Haas: Deze rij woningen staan mogelijk in Leiden. Op www.haagse.zoekplaatjes.nl kwamen een paar toto's voor waarvan eerst werd gedacht dat dit in Spoorwijk Den Haag zou zijn. Nu blijkt dat het in Leiden is, mogelijk staat deze huizenrij daar ook.

G 2713 Uitgave R. v.d. Werf, Haarlem

G 2736 Uitgave Th.A. Sanders

G 3029 Arbeiderswoninkjes


09-11-2015, Martin Snuverink: Dit is niet zozeer een boederij, maar een soort plattelandshofje met arbeiderswoninkjes op of dichtbij een boerenerf. Deze kwamen inderdaad wel voor in de omgeving van Den Haag. Zie als voorbeeld http://haagse.zoekplaatjes.nl/300/images/301.jpg.

08-11-2015, Wijnand Bloemink: Neeee, boerderij met rieten dak. Geeft een Westlands gevoel.

G 3030 Veemarkt


08-04-2015, Wijnand Bloemink: Ik denk dat dit wel eens in de buurt van de veemarkt van Zwolle zou kunnen zijn. Daar vind je enkele ingrediënten die je ook op de foto ziet: een hoog jaren '30 dak met lange dakkapel (linksachter), een fabrieksschoorsteen en een arbeidersbuurt om de hoek (Kamperpoort) en natuurlijk koeien en stieren.

     

G 3220 Onbekend dorpsgezicht.

G 3285 Garage in het noorden des lands

Kenteken van de motor is 0337. Fotograaf: Joël de Lange, Prinsenstraat 18 in Groningen.

04-03-2018, Hans Klomp: In Smilde zitten en zaten meerdere garage-bedrijven aan de Veenhoopsweg.
Maar hier is zo te zien zeer veel veranderd.

29-03-2016, A. Koops: Het kenteken op de motor is D-337, dit kenteken is op 05-08-1913
afgegeven aan Cornelius Hendrik de Jonge uit Smilde, zie: http://drentsarchief.nl/onderzoeken/kentekens/indeling/detail/form/kentekens?q_kenteken=D337

G 3318 Optocht van de "Arbeiders Jeugd Centrale"


23-02-2023, Wim de Koning Gans: Voortbordurend op wat Peter al gevonden heeft: rechtsboven op
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB16:003380008:00011 valt te lezen dat dit het landelijke ontwerp was voor AJC-praalwagens op 1 mei 1929.

Vier treffers in de kranten betreffen Amsterdam, Rotterdam en Leeuwarden https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=%22voeren+mee+de+zoete%22&page=1&sortfield=date&cql%5B%5D=(date+_gte_+%2201-01-1929%22)&cql%5B%5D=(date+_lte_+%2231-12-1929%22)&coll=ddd.
De formulering van de leuze wijkt steeds een beetje af.

De route in Amsterdam is te lezen op
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSAA06:165624026:mpeg21:a00033: van Stadion langs Amstelveenseweg en De Lairessestraat naar Museumplein. Op de foto de praalwagen opgesteld voor vertrek bij een sympathiserende school?

10-03-2016, Peter Smaardijk: Rotterdam kan ook. De volgende beschrijving (let op de "Rode Valken"-versiering van de paarden en de vlaggendragers en muzikanten achter de wagen) past goed:
De A.J.C. vergeten we echter niet, wie zou h a a r over 't hoofd kunnen zien? Als laatste en .... fleurigste groep marcheert zij uit de Heuvellaan. Voorop de kleinsten, jongsten: "Wij zijn de roode valken, wij zijn de arbeidsjeugd!" Wat doet di eendere rood-blauwe uniform het goed! De A.J.C.-ers van Vrijenban hebben een heel mooien praalwagen gemaakt: "Wij voeren mee de zoete vruchten van den ouden bitteren strijd." De B-leden met hun vlaggen, hun viool- en mandolinemuziek, hun pittigen rhytmischen zang, sluiten den stoet....

Voorwaarts, 2 mei 1929, blz. 2, over de 1-mei-viering in Rotterdam.

08-03-2016, Peter Smaardijk: Ik wil niemand op het verkeerde been zetten, maar ook bij een optocht van de AJC in Amsterdam in 1929 werd die leus gevoerd... Blijkbaar toch een bekende kreet in socialistische kringen (uit een lied misschien?). Dus dit kan in feite overal zijn...

08-03-2016, Peter Smaardijk: Leeuwarden? Zie http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010744354:mpeg21:a0032

G 3399 Aan een kanaal

G 3503 Mogelijk Winschoten


06-01-2017, Jan Lemmens: Het zou deze brug kunnen zijn. http://beeldbankgroningen.nl/

 

G 3652 Tabak, koffie en thee

Op het bordje: "Agentschap de Courant".

18-02-2017, Theo van Gijlswijk: "De Courant" was toch een landelijk verschenen krant tussen 1893 en 1923. In 1923 werd het Nieuws van den Dag overgenomen door "De Courant". De fusiekrant verscheen voortaan onder de titel De Courant/Nieuws van den Dag als kopblad van De Telegraaf.
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Courant/Nieuws_van_de_Dag

17-02-2017, Theo van Gijlswijk: Ik kom advertenties tegen van Agentschap "de Courant" in de Heldersche courant en het vliegend blaadje voor Den Helder.. Adressen Sluisdijkstraat 22, Sluisdijkstraat 31, Schagenstraat 100 en Van Galenstraat 39. Ook een agentschap in Noord Scharwoude zonder adres.

G 3860 Café H. of K. Peeters


25-06-2017, Martin Snuverink: Straels(ch)eweg 20, Venlo kan nog steeds. Op deze plaats staat nu een afschuwelijk bouwsel. Spoorzicht kan slaan op de stoomtram Venlo-Nijmegen van de MBS op meterspoor aan de westkant van de (rijks)weg, maar ook op de toenmalige spoorweg Venlo-Straelen-Wezel, die aan de achterzijde zichtbaar op 260 meter lag. Het tramspoor was tot 17-09-1944 actief (vernield door oorlogshandelingen). De spoorlijn naar Wezel is in de jaren 1950 opgebroken.

22-06-2017, Ingrid Evers: Het lijkt me toch goed mogellijk dat dit het café is van K. Peeters, waarvoor Theo B. een link heeft toegevoegd. Dat hij slechts die ene vermelding heeft gevonden, hoeft niet te betekenen dat hij 'fout' zit.

Daar komt bij, dat het café van K. Peters (met één e), Straelscheweg 20, een eigen naam heeft, nl. Spoorzicht. Zo staat het ook in tal van advertenties vermeld. Het lijkt mij dat de eigenaar die naam dan toch in het bovenlicht of ergens op de gevel zou hebben aangebracht.

Het is jammer dat we tegen de onbeschilderde achterkant van een wegwijzer aankijken. Dat deze tegenover het café staat, wekt de indruk dat daar een splitsing van de weg, al hoeft dat niet persé het geval te zijn.

20-06-2017, Theo B: Verder zie ik alleen advertenties van café K. Peters op Straelscheweg 20.
Zal hem wel niet zijn dan...

20-06-2017, Theo B: Er was i.i.g. een café K. Peeters aan de Straelscheweg in Venlo.
http://www.delpher.nl/nl

 

G 3990 ..... "onze_woning"

Huisnummer L 50.

G 3994 Stadspanden

 

G 4000 Winkelpand zonder naam

Serie 2   G 4017 tm G 4853