Vergroting

===============================================================================================================
KLIK OP EEN FOTO VOOR EEN VERGROTING.
===============================================================================================================

G 014 Huize "Martha"

Gelegen in een villawijk op een kruispunt van zandwegen.

G 022 Fotograaf: J.C. Reesink uit Zutphen


19-01-2016, Bert Kwakkel: Hoewel ik deze kabinetfoto al enige tijd in mijn bezit heb is het mij tot op heden nog niet gelukt de locatie ervan te achterhalen. Na lang zoeken vond ik een pandje dat enige overeenkomsten vertoont met het zoekplaatje.
De (voormalige) jachtopzienerswoning van het Landgoed Matanze in Terwolde heeft een zelfde uitstraling, al is na enkele verbouwingen ingrijpend van gedaante veranderd.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Deventerweg_8_Terwolde.jpg
http://rijksmonumenten.nl/monument/511830/de-matanze:-jachtopzienerswoning/terwolde/

30-10-2010, Bert: J.C. Reesinck (1838-1922) was van 1866 tot 1907 fotograaf in Zutphen.

06-04-2010, Dick Zweers: Over G 022 merk ik op dat een huis met dezelfde sfeer staat aan de weg van bakker Bril (Voorst) naar de Nijenbeek. Ik denk niet dat het daar is, maar het zal er wel dicht bij zijn.

G 111 Ovaal huisnummerbordje, nummer 13

G 219 Fotograaf: P.H. Haalman, Groningen


06-05-2015, Peter Smaardijk: Het pand op de foto van het Drents archief lijkt mij ook hier te zien te zijn: http://www.gemeentediever.nl/dorpen/diever/index.html (ansichtkaart halverwege). Dan lijkt 't mij toch niet het zoekplaatje, tenzij zeer fors veranderd...

06-05-2015, Martin Snuverink: Vermoedelijk de Hoofdstraat in Diever. Zie http://www.drentsarchief.nl Bij de 3 bomen.

06-05-2015, Berry: Ik heb dezelfde kaart gekocht en bij deze staat met potlood op de achterzijde: "Diever", een andere kaart uit dat zelfde partijtje bleek ook Diever te zijn.

 

G 222 Rotterdam ??

Stempel op achterzijde van fotograaf: W. Laging, Adrianastraat 68b te Rotterdam.

28-01-2008, Martin Snuverink: Als dit Rotterdam is, wat niet hoeft, zou ik het eerst zoeken aan de Schiekade (oostzijde) ten noorden van de voormalige Heulbrug. Dit is dichtbij de voormalige houtbedrijven van Abraham van Stolk.

G 258 Fotograaf: Jac. Bollegraf, Winschoten

G 264 Benvenuta

G 294 Poststempel Waalwijk 30 september 1902


28-07-2013, Ad van Liempt:
Krommen Dijk
In het Nieuwsblad van heusden en Altena van 26-6-1895 (te vinden via www.salha.nl) gaat het oa over een weduwe Timmermans aan de krommen Dijk.Het staat onder de kop besoijen, maar zou heel goed in Drongelen geweest kunnen zijn (lees het stukje maar).

13-08-2010, Rien Roodzant:
Pieter Nieuwkoop en Aaltje boon trouwden op 2 juni 1876 te Drongelen.

13-08-2010, Martin Snuverink:
Allereerst moet ik iets herstellen. In mijn vorige reactie stelde ik dat de Bergsche Maas in 1902 nog niet bestond. Op de topokaart 586 van Elshout van 1902 staat de Bergsche Maas echter in volle glorie opgetekend. Volgens Wikipedia duurde het graven van 1868 tot 1904. De Bergsche Maas bestond dus al toen deze kaart werd verzonden, inclusief kabelpontveer bij Drongelen. De officiële ingebruikname was in 1904. De afstand van Sprang naar de kerk van Drongelen via Besoijen was op de kop af 6 km of anderhalf uur gaans.
De site waarnaar ik in mijn vorige reactie verwees bestaat niet meer. De plattegrond van 1868 is nu te vinden op http://www.atlas1868.nl/nb/drongelen.html.
De boerderij ligt zeker binnendijks en dan aan de buitenbocht. Op het door Jaap Dammers ingestuurde fragment is geen passende plaats te vinden. De boerderij heeft eerder iets oostelijker gestaan dan bij de T-kruising dijk-Kruisstraat. Volgens de kadasterkaart op http://watwaswaar.nl/#US-MC-6-1-1v-1-36cW-1VsO---2br heette de dijk de Gansooischen Dijk.
Maar er zijn betere mogelijkheden, namelijk op 2 plaatsen aan de Drongelenschen Dijk (eerder Drongelensche Zeedijk). Van deze dijk is nagenoeg niets over. Het gaat om het verdwenen dijkstuk dat ongeveer liep waar nu de Burgemeester van der Schansstraat en het meest westelijke stuk straat dat nu Gansoyen heet zijn. Deze 2 plaatsen zijn onmiddellijk ten westen en ten oosten van het nog aanwezige wiel ter hoogte van Gansoyen 34. De westelijke plaats strookt het beste met de kaartbeelden. Bovendien zien we op het zoekplaatje bomen achter de boerderij. Deze kunnen, zoals wel vaker, het wiel omzomen.
De vraag is nu hoe je dit kunt bewijzen. Bewijsfotomateriaal systematisch vinden lijkt me ijdele hoop. We moeten in het bevolkingsregister van de toenmalige gemeente Drongelen, Hagoort, Gansoijen en Doeveren kijken naar de Pieter Nieuwkoop en zijn vrouw Aaltje Boon. Als we geluk hebben, vinden we een adres(indicatie). Of we moeten levende nakomelingen van de familie zien te vinden.

18-07-2010, Jaap Dammers:
Jarenlang heeft dit zoekplaatje mij bezig gehouden. Op talloze kaarten naar een kromme dijk gezocht.
Op vrijdag 9 juli jl. heb ik een presentatie gehouden met foto’s van Drongelen in vroeger jaren. In de hoop dat er misschien iemand zou reageren heb ik de foto, met tekst, op een tafel gepresenteerd.
Tot mijn stomme verbazing werd hij meteen herkend door Ko Nieuwkoop (80 +). Ko wist meteen te vertellen dat het om bakker Vos ging.
en hij wist ook te vertellen dat de kromme dijk is weg gegraven maar dat de huidige plaats niet in de Maas ligt.
Opgezocht op “watwaswaar” en het moet wel waar zijn.
Mocht dit een plausibele verklaring zijn dan hou ik mij aanbevolen in contact te komen met de bezitter van deze foto. Momenteel zijn wij (stichting dorphuis Drongelen) bezig een verzameling aan te leggen van het verleden van Drongelen en, niet in het minst,zou het leuk zijn dat de heer Nieuwkoop in het bezit komt van een foto(kopie) van het huis wat ooit in zijn familie was.
Bijgesloten een kaartfragment van “watwaswaar”.

23-02-2008, Martin Snuverink:
De boerderij staat duidelijk aan een kromme dijk. In Waalwijk kan het haast alleen maar aan de Winterdijk zijn. Maar daar kan ik het niet plaatsen. Het handschrift kan van een vrouw zijn. Ik heb gevonden: Cornelia Wilhelmina Nieuwkoop uit Drongelen c.a.. Zij trouwde in 1907 met Antonie Vos uit Sprang. De familienaam Nieuwkoop kwam hoofdzakelijk voor in het Land van Heusden en Altena. Sprang en Drongelen liggen 5 km van elkaar en Waalwijk ligt er midden tussen in. Nu stroomt daar de Bergsche Maas tussen met een veer bij Drongelen. In 1902 bestond de gegraven Bergsche Maas nog niet. Toen was het van Sprang naar Drongelen slechts een uur gaans.
Op http://www.kuijsten.de/atlas/nb/drongelen.html zien we de toestand van voor 1904. Weliswaar was er een veer, maar die was over het nog deels bestaande Oude Maasje. Van west naar oost zien we een kromme dijk lopen: de Eind(se)straat en de Gansoyen. Deze dijk zette zich oostwaarts voort naar Doeveren. Het landschap is hier sindsdien volledig op de schop gegaan en zelfs het hele gehucht Gansoyen heeft moeten wijken voor de Bergsche Maas. Ik vermoed dat we het hier langs de dijk moeten zoeken.

G 360 Huisnummers, 21 en midden beide 19.


27-10-2013, Martin Snuverink:
Arnold Tak had enige twijfels over de juistheid van de oplossing. Juist toen ik bij toeval stuitte op een nieuwe bewijsfoto van Engelfriet (Zie http://www.engelfriet.net/Alie/Hans/willebrordus.htm, laatste foto, met de Renault Dauphine), waarmee ik dacht alle twijfel weg te nemen, kom ik tot mijn verbazing en schrik tot de ontdekking dat de oplossing zonder twijfel onjuist is. Om andere reden dan de twijfel van Arnold.
Wat is er aan de hand?
1. Op het zp is de afstand tussen deurenpui en bijbehorend venster 1½ strek en op de bewijsfoto’s 2 strekken.
2. Op het zp is de afstand tussen de vensters van een woning 1½ strek en op de bewijsfoto’s 2 ½ strek.
3. Op het zp is de afstand tussen de deurpartij en het rechter venster van het volgende huis 2 strekken en op de bewijsfoto’s 2 ½ strek.
Een strek komt overeen met 22 cm werkende breedte. De huizen op het zp zijn daardoor 4, 62 m breed en die in de Willebrordusstraat liefst 5,50 m.
We zijn dus terug bij af.
We moeten zoeken naar smallere huizen, die op de etages niet drie, maar twee vensters hebben. In het Liskwartier zie ik hiervoor geen mogelijkheden meer. Zoeken in een minder welvarende omgeving, maar nog steeds wel met van bouw van rond 1909. In Rotterdam West had ik ook eerder gezocht, maar zonder succes.
Verzoeke het plaatje weer bij de zoekplaatjes te zetten.

27-10-2013, Martin Snuverink:
De analyse van mijn vorige reactie in ogenschouw genomen kom ik na uitvoerig speurwerk tot de conclusie dat dit de Willebrordusstraat is, bij de hoek met de Schiebroeksestraat. Deze panden zijn in 1991 vervangen door nieuwbouwappartementen (nummers 17 a t/m d en 19 a t/m d).
Helaas geeft de toch wel vaak haperende website van het GAR de pandkaarten van de oude panden 15-23 niet waardoor vrij essentieel bewijsmateriaal ontbreekt.
Het nog bestaande pand Willebrordusstraat 25 is in 1908 gebouwd. De eerste bewoners zijn vermeld in het adresboek van 1909. De eerste bewoners van 15-23 (dus gesloopt ca 1990) worden vermeld vanaf 1910, dus gebouwd in 1909 (dan zat ik goed met mijn schatting). Toen woonden op:
- 19a (parterrewoning) J.A. Booy, gemeenteambtenaar; dit was Jan Annes Booij (*R’dam 1879, geh. R’dam 1905 met Christina Catharina Smit, kinderen in 1906, 1908, 1909)
- 19b (1e etage) Mart. Pelle, handelsagent;
- 19b (2e etage) A. Hartong Jr, correspondent. Dit was Arthur Hartong (*R’dam 1883, geh. R’dam 1908 met Maria Machtilda Bos, kinderen).
In 1911 woonden hier al weer anderen en bewonerswisselingen gingen in hoog tempo door.
De panden Willebrordusstraat 15-23 hadden dus 3 woonlagen plus zolderetage; de bovenwoningen waren dubbel bewoond.
Het vinden van fotografisch bewijsmateriaal viel niet mee, maar via google heb ik het toch gevonden. Zie http://www.vandeneijk.com/Album%20Old%20Rotterdam/slides/Willebrordusstraat~03%20Schiebroeksestraat.html.
Het winkel/hoekpand heeft nummer 15. Het tweede deurenpaar erop volgend - met de topgevel - heeft nummer 19.

27-10-2013, Martin Snuverink: Dit plaatje moet opgelost kunnen worden. Het is 100% zeker Rotterdam, maar het kan gebombardeerd of gesloopt zijn, en dan is het lastig te vinden en/of te bewijzen.
De huisnummers bieden in elk geval houvast. En ook de lichtval: dit is een noordgevel tamelijk in het begin van een straat, dus het oostelijke deel.
De huizen dateren van circa 1910 en hebben niet meer de typische neostijl met geverfde speklagen. Jugendstil kwam in Rotterdam weinig voor. De stijl is eerder het veel voorkomende Art Deco, getuige ook de houten deurstijl tussen de twee voordeuren. Ter hoogte van de raamonderdorpels zijn twee sierbanden van waarschijnlijk gele baksteen.
De huizen zijn op de etage tweeramers of drieramers, dit is niet te zien. Of de huizen uit twee lagen plus kap of meer lagen plus kap (of eventueel plat dak) bestaan is ook niet te zien. Wel is te reconstrueren dat onder de voordeuren treden zijn.
Boven de ramen en deuren zitten grijze natuurstenen lateien met reliëf. Beton in 1910 is niet waarschijnlijk. De lateien rusten op grijze natuursteenblokken tussen ramen en deuren. Later werden de lateien en blokken dikwijls wit geverfd.

13-04-2008, Martin Snuverink:
Zoeken in het Oude Noorden van Rotterdam.

G 515 a+b Kweekerij van Swieten

Zeer grote oude foto. (paste niet in een keer onder de scanner vandaar de foto in 2 gedeeltes.)
Via google kwam ik op Frederiksoord maar heb geen bewijs kunnen vinden.

30-07-2013, Paul:
Het huis op nr, 9 voldoet aan de vorm en........
Opvallend genoeg op nr 11 is gehuisvestigd een bedrijf in biologische productie met dezelfde naam!

01-11-2010, Rien Krijnen: De getoonde foto is vrijwel zeker niet genomen in Frederiksoord e.o. en de erop staande kwekerij staat vrijwel zeker niet in verbinding met de G.A. van Swietentuinbouwschool (is inmiddels opgeheven).

Rien Krijnen
webbeheerder www.fledderkerspel.nl van de historische vereniging 't Fledder Kerspel te Vledder.

15-07-2009, Theo van Gijlswijk: Momenteel staat te koop op: http://www.qoop.nl/ een knipsel uit De Prins 1909 over de van Swieten-tuinbouwschool in Fredriksoord.
Zie: http://www.qoop.nl/showimage.php?artikelID=8190851
In het onderschrift staat vermeld dat de Maatschappij van Weldadigheid meerdere boederijen in eigen beheer had.
Meer websites met geegevens over de school en de Maatschappij van Weldadigheid: http://www.mvwfrederiksoord.nl/ en
http://www.encyclopediedrenthe.nl/Tuinbouwschool%20Frederiksoord Ik denk dat deze kwekerij zeker in Fredriksoord e.o. heeft gestaan, maar kan het fotografisch bewijs nog niet vinden

G 523 Stoomkoffiebranderij Opgericht 1808

Fotograaf van Hoeke, Apeldoorn. Wordt (nog) niet herkend als Apeldoorn.

27-05-2018, Swier: B. Koorn had ook een Stoom-koffiebranderij opgericht in 1808. Alkmaar?
https://kranten.archiefalkmaar.nl/issue/OBLA/1908-10-10/edition/null/page/4

23-04-2016, Berry Meester: Mooi gevonden. Ik zal eens zoeken of ik kan omnummeren. In de beeldbank heb ik niets kunnen vinden wat overeenkomt. Het kan natuurlijk ook heel goed zijn dat de foto ergens anders is genomen.

23-04-2016, Theo van Gijlswijk: In de Apeldoornsche Courant van 6 november 1900 staat een advertentie van M.A. de Hoog hij opent op 10 november een magazijn voor Koffie, Thee en Cacao uit de fabrieken van O. de Wiljes Stoomkoffiebranderij en Theehandel te Winschoten. opgericht in 1808. Het nieuwe magazijn is gevestigd aan de Korenstraat 97 in Apeldoorn. http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Stoomkoffiebranderij+apeldoorn

03-03-2012, Theo B: Niet de Voorstraat 370 in Dordrecht.
Zie: http://d-compu.dyndns.org/gensearch/html-files/merwepost.htm
en http://d-compu.dyndns.org/gensearch/images/merwepost/wiljes.jpg
In het pand zit nu de Radiobeurs http://www.voorstraat-west.nl/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=57

02-03-2012, Hans Klomp: Bij de "Commissie van voorbereiding van beroepschriften ingevolge de Monumentenverordening" in het Gemeentearchief Dordrecht berust een dossier uit 1935 (No. 819) van de Koffie- en Theehandel O. de Wiljes inzake het pand Voorstraat 370. Google-earth is hier niet langs geweest, dus kan ik nu - vanuit Antwerpen- niet nagaan of dit mogelijk het gezochte pand is. De hoofdvestiging van O. de Wiljes zat in Winschoten aan de (Gedempte) Venne (telefoongids 1915). Dit gebied is nu geheel gesaneerd; er staat geen steen meer op de andere.

26-02-2012, Bert Kwakkel: Nieuws- en Advertentieblad voor Epe, Heerde etc. d.d. woensdag 28 maart 1917:
"Fotograaf W.C. van Hoeke hoopt vanaf vrijdag 6 april 1917 weder geregeld elken woensdag en vrijdag te Epe te zijn tot het maken van Portretten, Familiegroepen enz. Is ook weder aan huis te ontbieden".
Blijkbaar opereerde Van Hoeke in een veel groter gebied dan de regio Apeldoorn alleen. Dit maakt het zoeken er niet gemakkelijker op. Toch lijkt het mij sterk dat de beste man helemaal naar Dordrecht is gereisd om een foto te trekken, daar hadden ze toch ook voldoende fotografen?

28-02-2011, Lankes: Daar ik in het bezit ben gekomen van een groot koffieblik met tekst "O. de Wiljes Stoomkoffiebranderij en theehandel Octr. 1808 Dordrecht", kwam ik op deze site terecht om te zoeken. Zag foto: G 523 Fotogr.van Hoeke Apeldoorn. Reagerend op bericht Hans Klomp, denk ik dat het mogelijk is, dat in Dordrecht daar de branderij etc. heeft bestaan. In gedachte de tekst op het blik. Nog belangrijker is dat ik door zoeken op deze fantastische site ben beland om al dat mooie van vroeger te kunnen zien.

29-12-2010, Hans Klomp: Het Christelijk Nieuwsblad van 10-02-1894 bevat een advertentie van de Stoomkoffiebranderij O. de Wiljes , opgericht in 1808.
De advertentie geeft als adres voor het filiaal in Dordrecht; Voorstraat 34 bij de Boomstraat. Streetview levert hier echter nieuwbouw op. De beeldbank van het Dordts archief geeft over de 1500 beelden voor de Voorstraat. Dit vraagt om een "Dordrecht-kenner" met geduld. En dan is het nog zeer de vraag of dit wel het Dordtse filiaal is.

24-11-2008, Theo B.: Ik weet niet hoeveel stoomkoffiebranderijen er zijn geweest, maar deze is in ieder geval opgericht in 1808. In Winschoten, met filiaal te Dordrecht. Zie 13e plaatje in de gallery.
http://www.winschoterarchief.nl/cms/index.php/gallery/view/9

 

G 539 Woning ca 1900

 

G 585 Fotograaf A. Weiss Voorthuizen Tel. 80

G 608 Haarlem?

Villa verzonden in 1914 vanuit Haarlem naar mej. Snoek te Utrecht

09-07-2014, Barry: Op beeldbank kwam ik een foto (zie onderstaande link) tegen betreffende de intocht van Canadeze militairen. Het pand op de achtergrond toont sterke gelijkenis met het pand op het zoekplaatje.
Ook op de eerste verdieping in het midden boven het middelste raam/openslaande deuren lijkt een vlaggenstok te zitten. http://www.beeldbank.noord-hollandsarchief.nl

27-05-2014, E. Petter: In ieder geval is Jan Nieuwenhuijzen Kruseman overleden in 1910, dus de kaart zou dan moeten zijn verstuurd door de weduwe Catharina Margaretha van der Goot. Zou dat "Tante To" kunnen zijn ?
Opvallend is dat er in 1914 twee huwelijken zijn: zoon Arie Cornelis trouwt op 19 mei met Hindrika Pieternella Jongeleen en dochter Catharina Margaretha trouwt op 17 November met Johannes ten Sijthoff. Misschien hebben de visite's daar iets mee te maken?

27-05-2014, Sander van Wijngaarden: Dit pand wat heel goed het oude frederikspark 2 te haarlem zou kunnen zijn ,Van dat oude pand ken ik 3 opname,s . een al eerder genoemde luchtfoto , een van de achterkant vanaf de dreef en eentje met een brandweer auto bij het brongebouw waar je op de achtergrond het pand ziet .
Deze foto,s geven allemaal geen 100 % bewijs , maar sluiten het pand ook niet uit ..Het kan hem wel zijn. Vooral het entree /bouwstijl past zo goed in het frederikspark . Lastig hoofdpijn plaatje aan het worden.Misschien dat er iets te vinden is op de naam ,, to,, in combinatie met de eigenaar /bewoner van het pand in 1915

21-05-2014, E. Petter: Volgens dit document is toch wel een foto bekend van het oude pand Frederikspark 2:
https://www.haarlem.nl/ruimtelijkeplannen

17-09-2009, Sander van Wijngaarden: ik heb de overtuiging dat deze villa ontworpen is door ..zocher ,, , of in ieder geval in zijn stijl . In haarlem zijn daar 2 mogelijk plekken voor welke ik eerder genoemd heb..daar staan villa,s van zijn ontwerp.
Het bolwerk en fredrikspark.. daar zijn een aantal villa,s gesloopt Helaas is mij tot op heden het niet gelukt bewijs materiaal te vinden in het archief ..

13-09-2009, Sander van Wijngaarden: gemotiveerd door de tekst dat het echt de stad haarlem zou moeten zijn, verder gaan zoeken..en een goede kandidaat gevonden, fredrikspark 2 tegenwoordig een jaren, 30 pand met restaurant cookers.
op een luchtfoto uit 1924 staat hier een villa van vroeger datum met de stijl van het zoekplaatje.. Echter nergens een andere betere foto van dit pand kunen vinden . Adres boek 1905 geeft als bewoner dr j . nieuwenhuysen -kruseman wethouder der gemeente. Ook een baan om visite,s met je vrouw ,,to,, af te leggen. word vast vervolgd .

13-09-2009, Sander van Wijngaarden: een lastige kaart. de tekst op de kaart geeft wellicht ook nog een aanwijzing;
,,en beginnen we aan visite,s buiten de stad ,, Dit is toch een aanwijzing dat we het binnen haarlem moeten zoeken. hebben we hier te maken met een arts ?? afzender Tante (?) To Als dit pand in haarlem stond , dan sluit ik vrijwel uit dat het er nog staat .
Mogelijke lokatie,s in haarlem zijn dan bolwerk en gebied rond haarlemmerhout (frederikspark ).

26-08-2009, Sander van Wijngaarden: staat er toch gewoon een huisnummer links van de deur ...het is duidelijk nr 2 . kon weleens handig zijn

G 623 Dubbel pand aan het spoor?

Let op de klederdracht.

31-10-2009, Gaston: Is dit niet aan de Kroostweg (noord) in Zeist?

14-03-2009, Martin Snuverink: De vrouw draagt een keuvel. Deze duidt op de Zuid-Hollandse en mogelijk Zeeuwse eilanden. Volgens Dick Zweers is de witgeverfde stopverf ook iets van deze streek.
Volgens mij loopt er geen tramspoor, maar staan de huizen aan een dijk, waarvandaan een weg evenwijdig aan de dijk naar de voet ervan loopt. Dit komt veel voor op de eilanden, vooral bij de Molendijken, bijv. Oude Tonge en Ooltgensplaat. Blijkbaar is er een balustrade nodig voor de veiligheid.
Het huis is gemetseld in staand verband en dat is vrij bijzonder. Het huis is waarschijnlijk tussen 1910 en 1920 gebouwd. Er was elektriciteit.

G 626 Watermolen


28-04-2012, Laura:
Zou dit ook aan de dijk bij Hoorn kunnen zijn?

21-03-2009, Eltje:
Ik ben onlangs in bezit gekomen van een scherpe afdruk van zoekplaatje g 626 zou je deze willen plaatsen. Het zou de moeite waard zijn om dit opgelost te krijgen, gezien het mooie complex

18-03-2009, Ruud van den Aakster:
De molen is een beetje te groot voor een mount, wel in Friesland / groningen.

18-03-2009, Ruud van den Aakster: Zo te zien een mount of monniksmolen in friesland. Links een een motor of electrisch gemaal. Beide naast elkaar was meestal tijdelijk, dus de molen zal afgebroken zijn, vandaar deze foto.

G 629 Zeist ??

De kaart is verstuurd vanuit Zeist in 1928. Geschreven staat : "Hier op die ansichtkaart is onze huis in Zeist".

 

G 653 Blanco achterzijde, huisnummer 37


18-11-2010, Dick Zweers: Ik dacht aan Hattem, Elburg of Harderwijk.

G 706 Met potlood: West-Graftdijk ?

De eigenaar denkt eerder aan een dorp in Waterland, ook is er Wormerveer geopperd.

16-03-2010, Bert de Bruijn: Foto G 706 zou wel eens het Leeteinde in Broek in Waterland kunnen zijn.

25-02-2010, M.C. Hoogland: Is G706 niet Kolhorn?

 

G 725 Bijgeschreven staat Dieren.

De foto betreft geen pand uit Dieren. Achterzijde onbeschreven.

22-07-2015, Berry: E. Petter heeft ontdekt dat de huisnummerbordjes witte cijfers op een donkere ondergrond hebben en dat komt voor in Bussum. Het linker huisnummer is 14 en als het in Bussum zou zijn dan zou het andere huisnummer 12 moeten zijn.

G 726 Fotograaf H.B Dirksen Dieren

Op achterzijde staat: Huis oom Arend De Hul. Foto kan niet geplaatst worden in Dieren zelf. Een omliggend dorp misshien?

G 765 Manufacturenwinkel van J. de Haan

Manufacturenwinkel van J. de Haan in dorp. Op de achterzijde staat: " Breedevoort " voor wat het waard is.

G 863 Edith

G 887 Villa's


03-12-2018, Ingrid Evers: Dit is een vrij vroege foto die gesitueerd zou zijn in Bloemendaal. Ik ben niet bekend ter plaatse, maar zou het eventueel Overveen kunnen zijn? Dat was ook in de negentiende eeuw al gemeente Bloemendaal. En in Overveen woonden drie van de allervroegste amateurfotografen in Nederland, nl. de gebroeders Huijsser. De bekendste van hen is Johan Huijsser (*Bloemendaal/Overveen 1868), maar zijn oudere broer Frans (* Amsterdam 1861) begon al vroeg met fotograferen, werkte samen met Bispinck, en zo Johan maakte reeds kennis met de fotografie op 7-jarige leeftijd. Henri Huijsser is de hekkensluiter van het drietal. De meest betrouwbare informatie over hen staat op de website Scherpte/diepte; bijgaand Johan: http://journal.depthoffield.eu/vol22/nr37/f04nl/nl. De burgerlijke stand voor Overveen staat op wiewaswie.nl, maar het bevolkingsregister nog niet. Vandaar dat ik geen mogelijk adres kan leveren.

02-12-2009, Sander van Wijngaarden: vandaag een foto gezien die uit de zelfde serie komt als dit zoekplaatje.
een foto van het station in haarlem en beschreven in het zelfde handschrift. daardoor kan er grote betrouwbaarheid geschonken worden aan het handschrift met ,, bloemendaal,,, ook word de foto geschat als 1865-1870.
als het bloemendaal zou zijn blijven eigenlijk maar een paar straten over uit die periode en dan voornamelijk de bloemendaalse straatweg.

23-10-2009, Sander van Wijngaarden: Dit is niet lindenheuvel te bloemendaal/overveen, ook de voorkant lijkt niet op het zoekplaatje. er staat wel bloemendaal opgeschreven, maar ik kan het absoluut niet plaatsen daar. deze foto is echter behoorlijk oud 1880/1890 ? dus je weet nooit. Opvallend vind ik de cirkels op het hek en het ,,koetshuis,, ? rechts .

21-10-2009, Arjan Lourier: Wellicht gaat het hier om villa "Lindenheuvel" van de familie van Vliet-Borski aan de Ter Hoffsteedeweg te Bloemendaal. Ik heb alleen een foto van de achterzijde kunnen vinden; zie www.beeldbank.noord-hollandsarchief.nl, nr. 54-009312.

G 901 Verzonden uit Dwingelo, 11 juli 1904

G 905 Zijpe, Petten of Barsingerhorn ??

Op het witte paneel aan de nok van het dak staat het jaartal 1907. Boven de dubbele deur van de werkplaats staat een tekst. leesbaar zijn de volgende woorden ----tuig- en rijtuig.... Ik vermoed dat het huis in Zijpe, Petten, of Barsingerhorn heeft gestaan. Het zou dan om een familie Jimmink of Spaans gaan.

G 938 Fotograaf Huizinga uit Baarn

G 950 Vrijstaande villa


19-11-2009, Guus Jeurissen: De kaart G 950 doet mij sterk denken aan Velp. De lantaarnpaal kan wel kloppen en verder kan ik alleen zeggen dat het soort villatjes in Velp veel voorkomt. Ik ga dezer dagen speuren.

G 964 Dorpsfeest


03-01-2013, Jan Spoolder: Dit is niet de Hengevelderstraat richting Schild in Goor. Zoals eerder vermeld vermoed ik dat dit niet in Twente is, behoudens heel misschien een lang verdwenen straat in Enschede. Typerende details blijven voor mij de bepleisterde plinten van de woningen (met daarin een profielrand), hoge benedenvensters die doorlopen tot op die plinten (dus geen uitstekende lekdorpels), de inzwenkingen van sommige gevels en de nogal lage bovenvensters. Mogelijk wel Salland of Achterhoek.
http://zoeken.dehofmarken.nl/hofmarken/atlantispubliek/Default.aspx#media/478221/1

03-01-2013, Martin Snuverink: De straat is kaarsrecht, smal en er zijn geen straatbomen. De bebouwingsdichtheid is vrij groot. In Twente komt dit niet veel voor. De enige straat die hieraan voldoet en die ik tot nu toe heb gevonden is de Hengevelderstraat in Goor. De foto zou dan moeten zijn genomen ter hoogte van R.K.kerk, gezien in de richting Molenstraat. Graag een 2nd opinion van jan Spoolder of Dick Lohuis.

20-02-2011, Martin Snuverink: Dit zou toch niet zo moeilijk moeten zijn. Verbeeld je de positie van de fotograaf. Ik neem aan dat ie niet kon vliegen. Dus bevindt hij zich op de etage van een gebouw en hebben we met een hoek of T-kruising te maken. Minder waarschijnlijk is dat hij op een tijdelijke feestpoort of andere stellage staat.
Dat de straat een hoofdstraat is (in Twente vaak Grotestraat of Langestraat) staat voor mij niet vast. De straat moet in 1900 al enige tijd bestaan hebben en bebouwd zijn geweest. De straat is niet breed, maar ook niet erg smal. De bebouwing is te onaanzienlijk voor een hoofdstraat, waar je vaak nering en publieke gebouwen vindt.
In Enschede, Goor en Rijssen zie ik geen mogelijkheden. Hardenberg misschien? In ieder geval kwam dit soort bebouwing vrij veel voor in Ommen. kijk maar eens op http://www.oudommen.nl/?page_id=1035(bijv. Bouwstraat).

20-02-2011, Jan Spoolder: Misschien was ik iets te vlot met mijn afwijzing van Twente. Dergelijke dubbele woningen (halsgevel met lijst, kleine vensters boven, beneden vensters die doorlopen tot op de plint, gestucte plint met een profielrand) kwamen rong 1910 o.a. voor in de 1e Hengelosedwarsstraat (nu Raiffeissenstraat) in Enschede. Ik ben benieuwd waarop Jan L. en Dick Z. Overijssel als zoekgebied baseren. http://www.flickr.com/photos/49134690@N00/175731396/

10-02-2011, Jan Spoolder: Dit is zeker niet in Delden, Goor, Rijssen of überhaupt Twente. De woningen hebben profielranden aan de plinten die ik buiten Zeeland nog niet ben tegen gekomen. Toch wijzen de streekmutsen op Oost-Nederland. Ik denk aan de Achterhoek maar heb daar ook nog geen enkel aanknopingspunt gevonden.

09-02-2011, Werner ten Cate: Volgens de Rijssenaar is het niet Rijssen. Hij oppert Goor of Delden. Goor, dat zou kunnen. Goor heeft enkele smalle hoofdstraten. Optochten gaan meestal door hoofdstraten. Deze straat lijkt mij te dorps voor de hoofdstraat in Delden.

07-02-2011, Werner ten Cate: G964, Overijssel. Ik dacht ook meteen, dat lijkt wel hier ergens in de buurt. Is dat niet ergens in Rijssen? Ik heb de foto naar een Rijssenaar gestuurd.

12-02-2010, Dick Zweers: Eens met Jan Lemmens.

10-01-2010, Jan Lemmens: Moeten wij deze straat niet zoeken in een plaats in Overijssel?

G 977 Wageningen?

Zou Wageningen moeten zijn maar wordt niet als zodanig herkend.

10-01-2012, Sander van Wijngaarden: heen flink verbouwde peerlkamplaan 7 te hilversum?? http://g.co/maps/fv46z

24-09-2011, J.J. Hoefnagel: Ik heb bij de oudheidkundige vereniging Wageningen meteen maar even
navraag gedaan v.w.b. deze villa. Zij sluiten Wageningen eveneens uit.

 

G 987 Stadspand

Niet gelopen fotokaart van mogelijk vrijstaand pand aan weg met tuintje dat door een hekwerkje is afgescheiden. Forse stenen dakkapel op puntdak. Bijzonder zijn de details boven de ramen op de begane grond.

26-09-2010, Hans Klomp: Met twee oudere dames achter de ramen en één in de brede voordeur, zou dit wel eens een Tehuis voor Oude van dagen kunnen zijn.

G 988 Bella Vista

Tom Bielsma: De foto is genomen in de periode 1945-1950. Hoogstwaarschijnlijk in de provincie Noord-Holland in een van de kustplaatsen. Ik heb al in Bergen en Castricum gezocht maar de oudheidkundige verenigingen aldaar verzekerden mij dat het daar niet was. Het winkeltje was een soort kruideniertje. Op het fietsenrek staat Niemeijer tabak. Het gaat om het tijdelijk vakantie verblijf van een paar weken van mijn ouders. Het is van hen geen woonadres geweest. De naam Bella-Vista vermoedt dat het aan de rand van een toenmalig dorp was.

25-03-2010, Cor Draijer: We hebben in de vooroorlogse jaren een pand gehad in Zandvoort met de naam Bella Vista. Adres was Strandweg 10.
Aangezien we wel vaker vragen krijgen of bepaalde huizen met naam in Zandvoort staan, heb ik op www.oudzandvoort.nl een compleet overzicht neergezet van alle huizen en pensions met naam en wat het adres was. Zeker is, is dat in 1943 alle huizen aan de Strandweg zijn gesloopt door de Duitse bezetter. Aan de hand van vooroorlogse luchtfoto's proberen we Zandvoort uit te sluiten of te bevestigen.

G 990 Hoekpand met engelenraam


11-06-2016, Berry: Deze kaart heb ik vandaag op een beurs overgenomen en blijkt verzonden te zijn geweest vanuit Velp (Gld) door de Wed. P. Bonjoanny.

G 1001 Huisnr: J 34 of 54

Bouwjaar op de gevel: 1909

12-03-2010, Sander van Wijngaarden: aangezien het mij opviel dat deze bouw veel in leeuwarden voorkwam , heb ik norman hierover gemaild .
helaas kon hij het niet aldaar plaatsen , echter hij gaf aan dat deze bouw ook veel in ijmuiden voorkomt/kwam .
echter het vrijstaand pandje heeft een voortuintje met zwarte aarde, dat zou je niet verwachten tegen de zee aan , net als dat de bomen niet scheefgegroeid zijn.. dus wellicht toch niet ?
de grootste aanwijzing is volgens mij de nummering met een letter en cijfer j 34 of j 54.

G 1019 Cafe annex winkel ?

G 1070 Fotograaf uit Doesburg

Een foto afkomstig uit het archief van de Apeldoornse architect Heuvelink. Boven de deur staat de naam: "Staudhagen" Eerste steen: G.J. Blauw, 16 nov. 1917. Het pand hoeft niet door hem ontworpen te zijn, er zijn vele voorbeelden waar hij alleen een verbouwing heeft gedaan.

30-11-2018, Berry: Rob heeft gelijk, er staat STRIJDHAGEN! Toch nog maar eens extra goed gekeken... De naam op de eerste steen is geen Blauw maar BLAAUW. Op Delpher.nl geeft de combinatie van beide namen een hit: Zou dit landhuisje in Bemmel kunnen staan?
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=strijdhagen+PROX+Blaauw

30-11-2018, Rob Helleman: Ik zeg niet onmogelijk MAAR Strijdhagen lijkt mij meer aannemelijk...

30-11-2018, Berry: Nog eens goed naar de ingezonden scan gekeken en er staat geen Staudhagen maar STRUDHAGEN :-(

G 1072 Achterzijde mog. Apeldoorn of omgeving

Een foto afkomstig uit het archief van de Apeldoornse architect Heuvelink. Mogelijk Apeldoorn of omgeving. Het pand hoeft niet door hem ontworpen te zijn, er zijn vele voorbeelden waar hij alleen een verbouwing heeft gedaan.

 

G 1095 Utrecht ??

G 1107 Brood en Banket, Meijer


17-11-2012, Hans Klomp: Het Nieuwsblad van het Noorden van 21-06-1911 bevat een advertentie van K. Meijer, Brood, Koek en Banket in Munnekezijl. Er wordt geen adres genoemd.

G 1138 Gelopen in 1901, Stempel Hilversum


31-03-2011, Sander van Wijngaarden: aanvullende info
de aanhef van de tekst is ,,beste nichten ,, , dit zijn de dames c en b verbruggen te groningen .afzender is helaas niet te lezen, verzend datum 2 /01/1901. stempel hilversum. de tekst vermeld eveneens ,, de ijsbaan is heden open ,,

09-11-2010, Sander van Wijngaarden: Op de site oude ansichten, waar ook de site van arnold tak staat staat onder ,, emmastraat hilversum,, een gelijkend pand op de hoek de splitsing van de emmastraat em een andere straat.
even zoeken maar hij staat ertussen.
dit zou mogelijk dit pand kunnen zijn vanaf de voorzijde . op het dak staat ook een gelijkende ballustrade of sierrand ?
Ook de dikte van de dakgoot klopt en de vorm van het dak ..echter op het zoekplaatje zijn de schoorstenen weer niet zichtbaar. wie heeft hier een idee over.

G 1143 Schoolgebouw

G 1172 Vrijstaande rietenkapwoning


11-05-2010, Guus Jeurissen: Het huis lijkt tot in details heel sterk op huizen die staan of stonden in Oosterbeek en Doorwerth / Heelsum. Zie bijv. een huis dat stond aan de van Lennepstraat in Oosterbeek te vinden op de site van Gelders Archief.""

G 1175 Villaatje met bruggetje


27-06-2011, Martin Snuverink: Het andere kubistisch ogende huis dat ik in mijn vorige reactie bedoelde is 1012 op deze site.

26-06-2011, Martin Snuverink: Sander, Twente en de rest van oostelijk Nederland is wat mij betreft uitgesloten. Het huis staat aan een weg met een wegsloot. Er is een damhek en rechts in beeld zelfs een houten bruggetje. Dit kan ik me niet voorstellen buiten Nat Nederland tegen, d.w.z. NH, ZH, westelijk Utrecht en Friesland.
De bouwstijl is niet locaal, maar eerder bizar en komt wel meer voor. Een beetje kubistisch gebouw, waarvan nog een ander zoekplaatje uitstaat, maar dit kan ik niet 1-2-3 terugvinden.
Een theatrale veranda, maar de voordeur is aan de zijkant. Bovenkamertjes waar je zo te zien niet rechtop kunt staan. Of de bovenvenstertjes zijn bovenlichten…. Achter het huis boerenschuren.
Dit is geen villa, maar een uit de hand gelopen boerenhobby. Geschatte bouwtijd: 1915. Ik vermoed dat hier eerder een andere boerenwoning heeft gestaan.

26-06-2011, Sander van Wijngaarden: een nogal opvallende bouwstijl , welke weleens streekgebonden kan zijn .
Ik zie deze bouwstijl nooit in mijn kennis gebied ,,Villa,s rondom de randstad .,,
Ook in het noorden van het land verwacht ik dit bouwsel niet .
Ik denk al een tijdje naar oostnederland en dat gevoel word gesterkt door het zien van ,,Huize schuttersveld ,, in enschede .

G 1182 Grote dorpsvilla

Fotograaf: S. Goudsmid, Groningen.

27-06-2013, Bert Kwakkel: Salomon Goudsmit (geb. Groningen 07-11-1864 - ovl. Enschede 25-09-1919) was als fotograaf van 1885-1895 werkzaam te Groningen (stad) en van 1895-1919 te Enschede. Daarnaast heeft hij gewerkt in o.a. Assen en Hengelo (Gld). Een broer van Salomon, Kalmer Goudsmit, was als fotograaf werkzaam in o.a. Groningen, Winschoten, Helpman, Zandvoort en Amsterdam. Een eerste ingeving zegt mij Assen ("Stad der paleizen"), en wel de Beilerstaat maar heb het daar (nog?) niet kunnen plaatsen. Wat mij opviel is het overhellende hekwerk rechts op bijgaande pbk, welliswaar witgeschilderd, maar evengoed frappant.
Is dit verwaarlozing of werd dit met opzet zo geplaatst? De gevel van het pand komt echter niet overeen met het zp'tje.

24-01-2011, Martin Snuverink: Het v.m. gemeentehuis in Bellingwolde is absoluut een ander huis. Verschillen zijn niet met verbouwingen te verklaren.

24-01-2011, Jan Lemmens: Het dak is verschillend. De zoekfoto heeft vier schoorstenen en de andere maar twee.

24-01-2011, Berry Meester: Ik denk dat het klopt, maar wil toch nog even een slag om de arm houden. Wie vindt het bewijs? Het zou dan om het gemeentehuis gaan. Een jongere foto van het vermeende pand staat op http://www.beeldbankgroningen.nl/ NL-GnGRA_1986_22012

24-01-2011, Jan Verboom: Zoekplaatje G 1182 lijkt wel erg veel op het hotel in bellingwolde aan de hoofdweg 158

G 1187 Uitgave Sanders, Den Haag Amsterdam

G 1201 Stadspanden14-09-2012, Sander van Wijngaarden: In beeldbank archief West Brabankt zoeken onder "Huize van de werken" zien we een pand in Zevenbergen wat veel overeenkomsten heeft, maar ook verschillen. Ik kan echter geen echt oude opnames vinden om zeker te zijn dat bepaalde veranderingen wel of niet te erklaren zijn.

04-10-2010, Sander van Wijngaarden: opvallend aan deze fotokaart vind ik dat het pand een gevel heeft en 2 daken ..vermoedelijk nieuwe gevel gekregen in 19e eeuw. De achterliggende panden zijn dan natuurlijk veel ouder ..
De panden doen stads aan, echter op de voorgrond zien we een soort parkje ?? is dit een rustiger gedeelte in een oude stad .
Achter op de kaart staat trouwens breda, maar deze is later weer door gehaald .wel staat er NB ( noord brabant ? )

G 1239 Zonnehof


19-09-2010, Terry Brouwer: Ik kan uitsluiten dat de villa's in Huis ter Heide http://www.oudseyst.nl/ALBUMS/Buurtschappen/Huis%20ter%20Heide/slides/Amersf-1914-002.html en Bilthoven http://www.wijkvogelzang.nl/fotos/PrinsHendriklaan_9-klein.jpg
niet het huis is wat op de foto te zien is. Ook Doorn, Villa Zonnehof ziet er anders uit en staat op de drift 8. Dus deze vervalt ook uit het lijstje

08-08-2010, Sander van Wijngaarden: Deze villa lijkt mij passend in bilthoven, doorn, soest en omstreken. een andere mogelijkheid is het gooi, hoewel ik het daar minder vind passen. gevonden:

een zonnehof 1915 te huis ter heide
een zonnehof in doorn 1914
2x zonnehof te bussum, parklaan 25 en gooibergstraat 6
zonnehof bentveldseweg 2 aerdenhout 1916
zonnehof rijperweg 4 bloemendaal 1916
zonnehof bloemendaalscheweg 139 bloemendaal 1916

 

G 1241 Villa met kerk


14-01-2011, Sander van Wijngaarden: op het pand linksachter ondekte ik een bord , wellicht iemand op de scan iets herkend ...het pand heeft volgens mij een bedrijffunctie .
op rechts zie ik een paar vrij hoge gebouwen ..niet een heel klein dorpje dus..

18-01-2011, Jan Spoolder: Dit helpt (mij) zeker. We zien een hoog gebouw met een wolfdak dat volgens mij helemaal los staat van de toren, terwijl ik dit altijd als het schip van de kerk had aangezien. Opnieuw op zoek...

18-01-2011, Sander van Wijngaarden: wellicht dat een close up van de kerktoren e.a op gang helpt , zie bijlage

14-01-2011, Dick Zweers: Niet Gramsbergen. Daar zouden kerk en toren kunnen kloppen, maar villa's van dergelijke allure staan daar niet.
Heeft die toren een uitsteeksel aan de linkerkant? Ik doel op een evt traptoren. Of is dat iets wat veel verder staat?

14-01-2011, Dick Zweers: Mijn oog viel op de kerk die je op de achtergrond ziet bij g-1241. Er zijn niet zoveel kerken met zo'n dakvorm. De vorm van de torenspits is veel algemener. De insnoeringen van vierkant naar achtkant zie je alleen maar als je in de richting van de diagonaal van het vierkant kijkt.
Zo kom ik uit bij de hervormde kerk in Goor (bijlage; via google-afb). Maar de dakvorm van de kerk is niet precies het zelfde omdat er ook nog een lager gedeelte is in Goor.

G 1263 Huisnrs 65 - 67 - 69


27-03-2011, Berry Meester: Detailscan lantaarn geplaatst.

Serie 2   G 1275 tm G 1857

Serie 1   G 0014 tm G 1263