Vergroting

===============================================================================================================
VOOR EEN MOOIE VERGROTING, KLIK OP DE FOTO NAAR KEUZE EN MAAK DAARNA DE PAGINA GROOT !
===============================================================================================================

1904 Komt uit verzameling Heelsum

1911 Mogelijk Sneek

1916(T) Op het bordje: "Concierge"

1919 Mogelijk Arnhem

1920 Landhuis/villa

1927 Bedrijfspanden.

Fotograaf Rembrandt, Beverwijk. Op de gevel van het 1e pand een bordje met slecht leesbare tekst waarvan ik alleen het onderste woord kan lezen, er staat: "Gevaarlijk" met een pijl richting het hout rechtsonder.
Op de achterzijde: Ter herinnering aan onze samenwerking. Gebr. Vreden.... Juli 1929.

02-10-2016, Theo B: Waarschijnlijk Gebr. Vredenduin. Dit was een timmerbedrijf uit Zaandijk.

29-09-2016, Ruud van den Aakster: Ik ben er bijna zeker van dat dit op het v.m. Hoogovens terrein moet zijn.

 

1929(T) Mogelijk Brussel. Huisnr. "Centre 131"

Gekocht als mogelijk Watermaal-Bosvoorde. Patisserie "Au Bébé Friand" van Schoenaers en Cosse.

15-12-2016, Peter Smaardijk: Dit is niet Schoenaers' zaak in Antwerpen. Watermaal-Bosvoorde is het ook niet. Een Bébé Friand gevonden in Knokke (waar dit niet is denk ik), in Doornik (rue Dorez 18, is het ook niet) en een paar in Frankrijk. Maar dit is volgens mij wel degelijk België. Er was ook een Bébé Friand in Luik, maar een adres ervan heb ik niet kunnen vinden.

De theaterposter is van een "théâtre royal", waar (als ik het allemaal goed lees) in januari 1920 "Une [Grosse?] Affaire" en "La Tour de Nesles" (sic) wordt opgevoerd. In de etalage nog een Belgische aanwijzing: Couque royale (peperkoek). De Sfinx rechtsboven is ook nog iets om op te letten.

Koninklijke theaters waren/zijn er o.a. in Luik, Namen en Bergen.

Dan de huisnummering. Ik heb een voorbeeld gevonden bij Delcampe, een reclamekaart voor de keramiekproducent Roger Guérin uit Bouffioulx (bij Châtelet), die een winkelpui opgeleukt heeft. Zie https://www.delcampe.net/nl
Dan zou Charleroi e.o. ook in beeld kunnen komen, ware het niet dat ik daar geen koninklijk theater heb gevonden.

23-10-2016, Heidi Knevels: Blijkbaar was en is er een patissier in Antwerpen met de naam Schoenaers en deze bestaat al sedert 1912. http://www.schoenaers.be/onze-zaak/

03-10-2016, E. Petter: Adresboeken van Brussel geven tussen 1894 en 1914 een bakker F. Schoenaers op het adres 165 Chaussée de Louvain. Daar lijkt het niet te zijn en het huisnummer klopt ook niet. Adresboeken 1920, 1923, 1929, 1935 leverden ook niets op. Waarschijnlijk niet in Brussel dus.
Antwerpen ? Daar heb ik eerder huisnummers in deze stijl gezien.

 

1930 Vrijstaand woonhuis, huisnummer 14

De erker loopt uit in een punt. Verder valt mij de bestrating van het wegdek op. Waar kwam dit voor? Deze fotokaart heeft op de site van Arnold gestaan, ik heb hem van zijn gast overgenomen.

1937 Fotograaf Korompay, Leeuwarden

1938 Mogelijk een pastorie?

 

1939 Arnhem?


25-12-2016, J.J. Hoefnagel: In elk geval is het wel een 'Arnhems feestje'; wie de afzender is weet
ik niet, maar de geadresseerde / ontvanger is: Mej. Blaauw B.E.H., Eusebius Binnensingel 8 Arnhem.

1951 Dorpsstraatje.

Alle foto's zaten bij elkaar en zijn misschien wel allemaal in het zelfde dorp genomen. De molenfoto's geven waarschijnlijk meerdere keren een zelfde molen weer maar dat laat ik aan de experts over.

03-04-2017, Paul Blanken: Uitgaande van de veronderstellingen van Martin:
De toegangen tot de trap zitten t.o.v. het dijklichaam aan de verkeerde zijde.
Als je het zp horizontaal spiegeld, zitten die toegangen wel juist.
Echter zit het haventje aan de verkeerde zijde.
http://www.panoramio.com/photo/92299324?source=wapi&referrer=kh.google.com

En verder: de weg wordt intensief gebruikt.
Waar zou die dan wel naar toe hebben moeten leiden??

Staat er op de achtergrond zelfs een lantaarnpaal?

02-04-2017, Martin Snuverink: De stellage van de lichtopstand van Strijensas is 3 leden hoog. Die van het zoekplaatje en van Nieuwendijk zijn 2 leden hoog.

01-04-2017, Rob Helleman: Aangezien Martin Snuverink niet overtuigd is misschien de lichtopstand van Strijensas mocht die ooit verplaatst zijn.

01-04-2017, Martin Snuverink: Dit is geen 1 aprilgrap.
Toch schrijf ik Nieuwendijk bij Zuid Beijerland nog niet af. Paul Blanken merkte terecht op dat de lichtopstand als twee druppels water op die van Nieuwendijk Hoog lijkt. Het zou mij niet verbazen als deze ooit verplaatst is. Op de topokaarten van voor 1940 kwam hij niet voor, terwijl hij dateert van 1905. Geen bewijs, maar het geeft wel te denken. Dat van deze lichtopstand rond 1905 een serie is gebouwd geloof ik niet zo erg.
Nu was Nieuwendijk voor de waternoodramp van 1953 een heel merkwaardige nederzetting. Alle huizen behalve de boerderijen stonden aan de buitenkant van de zeedijk. Met de ramp van 1953 zijn de buitendijkse huizen allemaal verwoest. Vervolgens is alles gesloopt, is de dijk op deltahoogte gebracht en zijn er twee nieuwe wijkjes binnen de zeedijk gebouwd. Buitendijkse nederzettingen (woningreeksen) van vóór de ramp heb ik in het deltagebied maar weinig gevonden: Puttershoek (Weverseinde) en Stad aan ’t Haringvliet (na 1953 binnenbedijkt).
Bij nadere analyse van het zoekplaatje stel ik me voor dat de fotograaf op de zeedijk van Nieuwendijk staat en in oostelijke richting kijkt. Dit zou dan ca 100 m westelijk van de haven zijn. Achter de huizen ligt een water in de Tiendgorzen, mogelijk een langgerekte spuikom. Daarachter zie ik weer een water vergezeld van meerpalen met witte koppen: de haven. Rechts van de lichtopstand een scheepsmast.

30-03-2017, Rob Helleman: Het is geenNieuwendijk (Z-H), ik heb twee jaar lang, pas geleden nog op het eiland Tiengemeten gewoond en ik heb de twee vuurtorens tot vervelens toegezien als ik met de pont over ging en volgens de pontbaas Huib Bijl waar ik het onlangs nog aan gevraagd heb stonden ze in zeer groot gedeelte van Nederland en volgens de dorpshistoricus van Piershil Henk van den Heuvel lijkt het hem ook geen Hoekschewaardse dijk. Tevens staan de twee vuurtorens van Nieuwendijk, zowel de hoge als de lage op Nederlandse postzegels afgebeeld. Op de site van de Nederlandse Vuurtoren Vereniging staan ze alle op, ook lichtopstanden.

29-03-2017, E. Petter: De bewijsfoto's tonen alleen de vuurtoren, maar niet de rest van het ZP. Ik kan me goed voorstellen dat dit type vuurtoren ook elders gebruikt werd.
De andere foto's van deze serie waren allemaal op Walcheren genomen.

29-03-2017, Gerrit Ekkel: Er zijn 2 vrij duidelijke bewijsfoto's voorhanden, zie
http://zoom.nl/foto/bewerkte-fotografie/lichtopstand-nieuwendijk-hoog.1290731.html
en
http://www.zoekenvindalles.nl/idee/Vuurtoren-Lichtopstand-Nieuwendijk-Hoog/896

21-12-2016, E. Petter: Op de achtergrond meen ik dennen te zien. Dat duidt op zandgrond en dan is dit mogelijk een kustlicht aan de westkant van Walcheren. Op oude topokaarten zijn ze aangegeven.

20-12-2016, Paul Blanken: Toren lijkt als twee druppels water op dit lichtbaken, rijksmonument in Nieuwendijk.
https://www.plaatsengids.nl/files/fotos/Nieuwendijk

1962 Kerkinterieur

1967 Landhuisje

1968 Mogelijk Friesland

Zat in een partijtje Friesland.

 

1969 "De Beuken"

1971 Boerderij, mogelijk provincie Utrecht

Foto is opgeduikeld in omg. van Scherpenzeel/Woudenberg. Fotograaf Eduard Sanders.

1973 Brandstoffenhandel C. Broere


09-03-2017, E. Petter: Op hetzelfde kadastrale perceelnummer B3437 vraagt A. van der Vaart in 1948 een vergunning aan voor een lakspuiterij, op het adres Herenweg 43: https://www.archieven.nl
Als de kadastrale nummering tussen 1931 en 1948 niet veranderd is, zou het daar moeten zijn. Op dit huisnummer staat nu nieuwbouw.

08-03-2017, Jan Spoolder: In 1934 was het huisnummer van C. Broere wijk I nr. 187

08-03-2017, E. Petter: Het gaat om de brandstoffenhandelaar Cornelis Broere (1875-1957), gehuwd met Joosje Kranenburg (1879-1952). Beide afkomstig uit Wilnis en hebben daar blijkbaar altijd gewoond. In 1931 vraagt C. Broere een bouwvergunning aan voor een schuur op een kavel aan de Herenweg met het kadastrale nummer B3437 veldzijde en dat zou aan de oneven kant van de Herenweg moeten zijn (vgl. minuutplan 1830). In 1965 vraagt het brandstoffenbedrijf van de gebr. Broere een vergunning aan voor een benzine-installatie op het adres Herenweg 100 te Wilnis. Daar staat nu nieuwbouw, maar het ZP zal eerder aan de oneven kant van de Herenweg gezocht moeten worden.

06-03-2017, Peter Smaardijk: Mogelijk in Wilnis, waar een brandstoffenhandelaar C. Broere gevestigd was in 1926. Hij klaagt dan bij de gemeente dat hij teveel schoolgeld moet betalen...
http://woerden.courant.nu/issue/WVW/1926-06-30/edition/0/page/9

1978 Stadspand

1979 Een hooihandel?

Op de deurpost staat mogelijk huisnummer 2 geschilderd. Fotokaart van fotograaf Eduard Sanders van het type 8. Mogelijk Zuid-Holland of Betuwe?

Type 8 kwam voor in de volgende plaatsen;

Gelderland: Barneveld, Buurmalsen, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Lunteren, Nijkerk, Putten, Tricht, Waardenburg
Noord-Brabant: Breda, Den Bosch, Eindhoven, Oisterwijk, Tilburg
Overijssel: Deventer
Utrecht: Harmelen, Kamerik, Utrecht, Woerden, Woudenberg
Zuid-Holland: Alphen aan de Rijn, Bergambacht, Bodegraven, Gouda, Hazerswoude, Koudekerk aan den Rijn, Leiden, Leiderdorp, Stolwijk, Schoonhoven, Waarder, Zoetermeer, Zoeterwoude, Zwammerdam

1980 Stadspanden

Zou Rotterdam moeten zijn maar ik zie geen huisnummerbordjes.

     

1990 Een boerderij in Enterbroek?

Twee bij elkaar horende fotokaarten.

1992 Mogelijk Sliedrecht of Dordrecht

Volgens verkoper zouden dit baggeraars zijn uit Sliedrecht of Dordrecht.

 

2008 Winkeltje met huisnummer 19

Ziet er Limburgs uit. Mogelijk dranken- of delicatessenwinkel.

28-08-2017, E. Petter: Deze kaart staat ook bij Arnold:
http://www.inoudeansichten.nl/zoekplaatjes/showthread.php?2105-0358-delicatessenwinkel

 

2010 Rietgedekte jaren '30 villa, genaamd "Jacoba"

2018 Rijssen?

Fotokaart van fotograaf Eduard Sanders van het type 8.

Type 8 kwam voor in de volgende plaatsen;

Gelderland: Barneveld, Buurmalsen, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Lunteren, Nijkerk, Putten, Tricht, Waardenburg
Noord-Brabant: Breda, Den Bosch, Eindhoven, Oisterwijk, Tilburg
Overijssel: Deventer
Utrecht: Harmelen, Kamerik, Utrecht, Woerden, Woudenberg
Zuid-Holland: Alphen aan de Rijn, Bergambacht, Bodegraven, Gouda, Hazerswoude, Koudekerk aan den Rijn, Leiden, Leiderdorp, Stolwijk, Schoonhoven, Waarder, Zoetermeer, Zoeterwoude, Zwammerdam

2037 Fotograaf Eduard Sanders

Donkere huisnummerplaatjes met onleesbare witte cijfers. Fotokaart van fotograaf Eduard Sanders van het type 8. Type 8 kwam voor in de volgende plaatsen;

Gelderland: Barneveld, Buurmalsen, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Lunteren, Nijkerk, Putten, Tricht, Waardenburg
Noord-Brabant: Breda, Den Bosch, Eindhoven, Oisterwijk, Tilburg
Overijssel: Deventer
Utrecht: Harmelen, Kamerik, Utrecht, Woerden, Woudenberg
Zuid-Holland: Alphen aan de Rijn, Bergambacht, Bodegraven, Gouda, Hazerswoude, Koudekerk aan den Rijn, Leiden, Leiderdorp, Stolwijk, Schoonhoven, Waarder, Zoetermeer, Zoeterwoude, Zwammerdam

29-03-2018, Paul Blanken: Het is mij bekend dat E.S. niet in Rotterdam fotografeerde. Toch valt mij de prominente lantaarnpaal op, als een Rotterdams model (op een haagse paal?). Dit soort stereotype arbeidershuisjes kwamen in Rotterdam zuid erg veel voor. Te denken valt aan de: Charloissche Lagedijk (zuiderbegraafplaats), Schulpweg, Dordtschestraatweg (in de buurt van het huidige Mijnsherenplein), Achter Sluisjesweg (robbenoord), Sluisjesdijk, Katendrechtsche lagedijk, etc.

2050 Dorpsstraatje

2052 Grote villa

2054 Grote villa

2076 Kerkinterieur

2077 Villawijk

 

2079 Fotograaf H.J. van Eik, Alphen a.d. Rijn

2080 Vereeniging voor de jeugd.

Op de achterzijde het adres; De Urtten 34/1

11-11-2018, Peter Smaardijk: Aangezien no. 6 met de hand is ingevuld, hoeft het natuurlijk helemaal niet een lokaal in school no. 6 te zijn die we op de foto zien. Hoewel het natuurlijk wel kan...

11-11-2018, Peter Smaardijk: Als het bedoelde adres De Wittenstraat 34 I is, en de school mogelijk een school nr. 6, dan komt mogelijk lagere school nr. 6 (school voor gewoon l.o.) aan de Anjeliersstraat 35, later Violettenschool en nu o.a. Kresj Lindengracht, in aanmerking.

11-05-2018, Wim de Koning Gans: De kaart is gebruikt om kinderen uit te nodigen op een bijeenkomst van de Vereeniging voor de Jeugd. Hierbij kon een veelheid van adressen ingevuld worden. Deze kaart nodigt iemand uit op de De Wittenstraat 34-1, geen schoolgebouw. De foto laat waarschijnlijk een klaslokaal zien. Logischerwijs in Amsterdam, maar op welk adres is vooralsnog onbekend.

11-05-2018, Wim de Koning Gans: Over de werkwijze van de vereeniging valt te lezen in
http://historisch.groene.nl/nummer/1911-04-09/pagina/5#4/-2.68/-107.31.
Een Amsterdamse aangelegenheid. Zie ook: https://www.delpher.nl

06-05-2018, Jan Spoolder: Ik vermoed dat hier een pand/school aan de Wittenstraat 34-1 in Amsterdam wordt bedoeld.

         
 

2091 Schoolgebouw of zorginstelling?

2111 Dorpsgezicht

2116 Albuminefoto van een dorpsstraat

Op de achterzijde: Jonkheer Starckenborgh?

2118 Vrijstaande jaren '20-'30 villa.

2121 "De Eekhoorn"

2126 Office! Op achterzijde: Renkum

2130 Kerkgebouw

       

2133 Komt uit verzameling Putten

Fotokaart van rondreizend fotograaf Eduard Sanders uit Groningen van het type 8. Type 8 kwam voor in de volgende plaatsen;

Gelderland: Barneveld, Buurmalsen, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Lunteren, Nijkerk, Putten, Tricht, Waardenburg
Noord-Brabant: Breda, Den Bosch, Eindhoven, Oisterwijk, Tilburg
Overijssel: Deventer
Utrecht: Harmelen, Kamerik, Utrecht, Woerden, Woudenberg
Zuid-Holland: Alphen aan de Rijn, Bergambacht, Bodegraven, Gouda, Hazerswoude, Koudekerk aan den Rijn, Leiden, Leiderdorp, Stolwijk, Schoonhoven, Waarder, Zoetermeer, Zoeterwoude, Zwammerdam

2134 Utrecht of Zuid-Holland?

Fotokaart van rondreizend fotograaf Eduard Sanders uit Groningen van het type 8. Type 8 kwam voor in de volgende plaatsen;

Gelderland: Barneveld, Buurmalsen, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Lunteren, Nijkerk, Putten, Tricht, Waardenburg
Noord-Brabant: Breda, Den Bosch, Eindhoven, Oisterwijk, Tilburg
Overijssel: Deventer
Utrecht: Harmelen, Kamerik, Utrecht, Woerden, Woudenberg
Zuid-Holland: Alphen aan de Rijn, Bergambacht, Bodegraven, Gouda, Hazerswoude, Koudekerk aan den Rijn, Leiden, Leiderdorp, Stolwijk, Schoonhoven, Waarder, Zoetermeer, Zoeterwoude, Zwammerdam

       

2139 Jaren '20-'30 straat

Op de achterzijde: Mevr. Ch. Küller.

16-01-2019, Theo van Gijlswijk: Het zou ook kunnen gaan om Mevrouw Müller ( of Mueller). Vergelijk de M van Mevrouw met de eerste letter van de achternaam.

2141 Fotograaf uit Zwijndrecht.

Slagerij.

25-12-2018, E. Petter: Het zou misschien wel in die buurt kunnen zijn, maar ik denk niet dat het Rotterdamseweg 59 is. Eerder denk ik dat het pand vervangen is en mogelijk uiterst rechts op deze foto te zien:
http://fotos.serc.nl/zuid-holland/zwijndrecht/zwijndrecht-54641/
Ik tel precies elf blokken, net als op het ZP...

24-12-2018, Dik Kralt: Wellicht de Rotterdamseweg 59 te Zwijjndrecht? https://goo.gl/maps/JRocM5o2V7x

 
     

2149 Betonfabriek de Meteoor.


24-01-2019, Dik Kralt:
Het bovenste deel van de foto is gemaakt in de Dorpsstraat 51 te Rheden, N.H. Kerk. Zie op bijgaande link de lantaarn bij de middendeur.
https://www.geldersarchief.nl/bronnen/foto-s-en-films?mivast=37&miadt=37&mizig=284&miview=gal&milang=nl&micols=1&mires=0&mizk_alle=1540-3411

 

2150 Limburg? Huisnummers 17 en 15?

Bij de deur een zogenaamde schoenschraper. Nummers 2150 en 2151 komen van dezelfde verkoper.

2161 Zou Nijmegen moeten zijn???

 

2162 ZEIST, Marktplein

Opgelost op 13-02-2019 door Rob Helleman en Leo R.

-D.A. Drogist Andringa. Rechts zit het Leger des Heils.


13-02-2019, Leo R: Inderdaad Zeist, die laatste en een-na-laatste foto; Andringa wordt ook in het artikel genoemd.
https://www.geheugenvanzeist.nl/articles/triezenberg-radio-electronicazaak/

13-02-2019, Rob Helleman: Heeft Arnold Tak volgens mij opgelost als Zeist.

2163 Zuivelhandel op nr. 36, Amsterdam?

Geen naam leesbaar helaas....

Serie 1   G 0014 tm G 1263

Serie 4 - 1904 tm. 2163